Sesja objazdowa w Gminie Olszanka

0

W dniu 22 lutego 2016 roku odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Olszanka, której jednym z tematów był Objazd po obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi.


 

Rada Gminy Olszanka wraz z pozostałymi uczestnikami sesji dokonała przeglądu obiektów będących w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej m.in.:
– oczyszczalnia ścieków w Ptakowicach;
– Stacja Uzdatniania Wody w Michałowie;
– Stacja Uzdatniania Wody w Jankowicach Wielkich;
– obiekty przepompowni.

Pani Wójt podsumowując objazd zajęła stanowisko, że obiekty są zadbane, w sposób prawidłowy funkcjonują, jednak wymagają modernizacji. Dodatkowo przekazała, że Gmina planuje w najbliższym czasie modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Michałowie i Jankowicach Wielkich z możliwością uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z powyższym szacuje się, że nowe zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody pochłoną kwoty ok. 1.500.000 zł.

W dalszej części Sesji, Radni podjęli uchwały:
– sprawie zmiany Uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016;
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie;
– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2016 – 2018;
– w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Przylesie;
– w sprawie wyrażenia woli realizacji Strategii Rozwoju Współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025 na terenie Gminy Olszanka.

Następnie Rada Gminy wysłuchała zapytań Radnych jak i Sołtysów, na które na bieżąco udzielała odpowiedzi Wójt Gminy.

Po zrealizowanie punktu 13 porządku Sesji tj spraw różnych, Przewodnicząca Rady – Pani Wanda Galant podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła XIII Sesję Rady Gminy Olszanka.