DOŻYNKI GMINNE OLSZANKA 2013

0

Tegoroczne obchody święta plonów w Gminie Olszanka przepadały na dzień w 7 września 2013 roku. 

Wielobarwny korowód dożynkowy wyruszył z placu dworcowego o godzinie 14.45 w kierunku boiska sportowego w Olszance. W korowodzie dożynkowym wzięły udział wszystkie 10 sołectw z terenu naszej gminy, które zaprezentowały okazałe korony żniwne.
Po uroczystej Msza Świętej celebrowanej przez księdza proboszcza Leszka Włodarczyka z parafii w Łosiowie oraz księdza proboszcza Dariusza Kużawa z parafii w Przylesiu, wszystkich mieszkańców i szacownych gości przywitali starostowie dożynek, tj. Pani Mieczysława Burnat i Jan Rosiński oraz Pani sołtys Olszanki Wanda Galant.
W imieniu władz samorządowych gorąco przywitała wszystkich zebranych oraz złożyła szczere podziękowanie rolnikom za włożony trud rolnikom, Pani Wójt Gminy Olszanka Aneta Rabczewska.
Następnie Pani Wójt Aneta Rabczewska podzieliła się tradycyjnie chlebem z sołtysami wszystkich naszych wsi, i za ich pośrednictwem z mieszkańcami naszej gminy.
Po części oficjalnej nastąpił konkursów sołectw.
Na 10 startujących sołectw 2 pierwsze miejsca zajęły równorzędnie sołectwo Olszanka i sołectwo Pogorzela. III miejsce przypadło sołectwu Gierszowice.
Pozostałe sołectwa zostały uhonorowane nagrodami rzeczowymi, które wręczyła Pani Wójt wraz z prezesem banku Grodków – Łosiów i w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy. Kolejnym punktem uroczystości były wspaniałe występy taneczne przygotowane przez dzieci z sołectwa Czeska Wieś i sołectwa Jankowice Wielkie, które w ramach projektu ,, RADOSNE ŚWIETLICE WIEJSKIE’’ przygotowały swój program artystyczny.
Kulminacyjnym punktem wieczoru było losowanie 2 nagród, którymi były rowery ufundowane przez naszych sponsorów tj. Firmie Agro – Efekt oraz PW. Zbigniew Kozicki.
Szczególne podziękowania za wkład w uświetnienie uroczystości dożynkowej należy złożyć naszym sponsorom:
Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów, Mera S.A, Saatbau Olszanka, RSP Przylesie, PRUH ,, JANPOL’’ sp.z.oo.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance