Wielkie porządki w Olszance i Pogorzeli

0

Każdy lubi gdy jego otoczenie jest ładne i zadbane, a mimo to wiele osób wyrzuca śmieci na ziemię i nie zastanawia się, komu je zostawia, co się z nimi później stanie.

 Należy to zmienić, dlatego Fundacja Nasza Ziemia już po raz dwudziesty zorganizowało wielką akcję Sprzątania Świata pod hasłem: „Odkrywamy czystą Polskę”, do której jak co roku włączają się wszystkie szkoły, również Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance. W ramach akcji uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnych pracach. Klasy uczestniczące w sprzątaniu miały przydzielone rewiry. Uczniowie zaopatrzeni w kolorowe worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji, ruszyli ze szkoły w wyznaczone do sprzątania rejony Wyjścia w teren poprzedzone zostały zajęciami, które miały na celu przybliżenie dzieciom celu akcji, przypomnienie zasad segregowania odpadów oraz zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w czasie sprzątania. Uczniowie dokładnie uprzątnęli wyznaczony teren, segregując śmieci i wrzucając do odpowiednich worków szkło, plastyk i pozostałe odpady. Z należytą ostrożnością segregowano głównie szkło, dbając o dłonie i zachowując bezpieczeństwo. W ciągu kilku godzin uprzątnięto śmieci i inne zanieczyszczenia z głównych dróg i poboczy Olszanki i Pogorzeli. Oczyszczono również teren wokół szkoły, ośrodka zdrowia, kościoła, straży pożarnej, chodniki, ulice itp. Worki z posegregowanymi „śmieciami” pozostawiono w wyznaczonym miejscu. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy zadowoleni z dobrze wykonanej pracy wrócili do szkoły. Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Olszance od wielu lat uczestniczą w akcji „Sprzątania Świata – Polska”. Dzięki tym akcjom widać, jak z każdym rokiem zmienia się na korzyść teren zarówno wokół szkoły, jak również tereny wokół domostw naszych uczniów. Rośnie świadomośćœ ekologiczna dzieci, czują one naturalną potrzebę dbania o swoje najbliższe otoczenie, rozwijają swoją wrażliwość na piękno natury. Na szczególne uznanie i podziękowanie zasługuje zaangażowanie najmłodszych uczniów z klas I-VI Szkoły Podstawowej w Olszance. Dzieci z prawdziwym zapałem i nieukrywaną radością, pod okiem swoich wychowawców uczestniczyły we wszystkich pracach. Bawiąc się, uczyły się pozytywnych zachowań i nawyków. Cała akcja miała na celu nie tylko zadbanie o piękny wygląd szkoły, terenów wokół niej, ale również pokazanie najmłodszym mieszkańcom gminy Olszanka, na czym polega segregowanie odpadów oraz w jakim celu to się robi. Często nie zastanawiamy się, co się dzieje z wyrzucanymi przez nas odpadami. Musimy pamiętać, że odpady to nie tylko bezużyteczne „śmieci”. Odpady to: papier, szkło, meble, odpady niebezpieczne i tzw. organiczne, a także plastik, pożywienie i energia. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, iż większość z nich można powtórnie wykorzystać. Niestety odpadów jest coraz więcej, a miejsca na ich składowanie coraz mniej. Śmieci wyrzucone przez człowieka ulegają rozkładowi przez wiele, wiele lat. Niektóre z nich, na przykład plastikowe butelki po napojach, w ogóle nie ulegają rozkładowi. Tak długo, jak mieszamy wszystkie odpady, nie możemy wykorzystać tych zasobów. Potrzebna jest zatem segregacja śmieci i recykling odpadów. Jednakże społeczeństwo w jakim obecnie żyjemy, nie zawsze zdaje sobie sprawę z istniejącego problemu, dlatego wychowawcy i nauczyciele ze SP i PG w Olszance pragnęli ten fakt uświadomić swoim uczniom. To jak wygląda okolica naszej szkoły, nasze podwórka, pola i świat zależy od nas samych. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do sprzątania „Świata” za rok, pamiętając o kontynuowaniu dobrych działań na co dzień, przez cały rok.
Tekst i foto Joanna Sowierszenko