Historia Szkoły Rolniczej w Żłobiźnie. Losy absolwentów i ich wpływ na rozwój regionu

0

Pod zawartym w tytule hasłem odbyła się w niedzielę (10.06) uroczystość związana z wydaniem książki o Zespole Szkół Rolniczych. Przedstawiono proces powstawania pamiątkowego tomu, zaprezentowano występy artystyczne, a także wspominano szkołę, która istniała przez blisko pięćdziesiąt lat.


Książka powstawała przez ponad rok. Tyle właśnie trwał proces gromadzenia osobistych wspomnień, opowiadań, anegdot, którymi dzielili się pracownicy i absolwenci ZSR. Procesem wydawniczym zajęło się Stowarzyszenie „Wilijki”, które działa na terenie Żłobizny.

Dzięki zawartym w książce materiałom (zarówno literackim jak i fotograficznym) można dowiedzieć się nie tylko, jak wyglądało funkcjonowanie szkoły, ale także przekonać się, w jaki sposób żyło się przed laty. Opowieści absolwentów pokazują nie tylko ich losy czy wspomnienia, ale często także zmiany, jakie były dokonywane na przestrzeni dziejów.

Można było zdobyć bezpłatnie egzemplarz dla siebie. Przygotowano 1000 darmowych książek, a także inne atrakcje dla uczestników wydarzenia. Książka wydana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

O godzinie 15:30 odsłonięto pamiątkową tablicę, następnie przedstawiono występy artystyczne oraz wystąpienia licznie zebranych gości.