Uwaga Mieszkańcy gminy Skarbimierz!!!

0
pilne

W związku z szerząca się epidemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2, powodującego chorobę COVID-19 Wójt gminy Skarbimierz zamieścił specjalny komunikat.

URZĄD  GMINY SKARBIMIERZ
K O M U N I K A T  !!!
Z  uwagi  na  zagrożenie  zakażeniem  koronawirusem
OD DNIA 16 MARCA 2020r. (poniedziałek)
URZĄD GMINY SKARBIMIERZ
oraz GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BĘDZIE  Z A M K N I Ę T Y  DLA  INTERESANTÓW     DO  ODWOŁANIA
Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie tel.(77)  40 46 600,
poprzez pocztę elektroniczną:   ug@skarbimierz.pl, gops@skarbimierz.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap.
W sprawach szczególnie pilnych, niecierpiących zwłoki należy umawiać się telefonicznie.
GOPS informuje, że wszelkie sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, wychowawczych 500+ będą załatwiane za pomocą systemu teleinformatycznego.
Numery wewnętrzne UG: Sekretariat – 101 Księgowość – 203,205 Podatki          – 202 Ewidencja ludności, dowody osobiste – 215 Ochrona środowiska (fotowoltaika) – 218 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 213,212