Dodatkowe patrole policji w gminie Skarbimierz

0
fot. KPP w Brzegu

Ponadnormatywne służby w weekendy oraz święta mają być efektem porozumienia podpisanego przez brzeską komendę policji i władze gminy Skarbimierz. Dokument zaparafowali p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu mł. insp. Zbigniew Stanowski i wójt Skarbimierza Andrzej Pulit.

  • „Porozumienie zostało podpisane 19 lutego w Urzędzie Gminy w Skarbimierzu-Osiedle. Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą odbywały się na terenie gminy, o różnych porach dnia z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań społecznych. Wójt gminy na ten cel przeznaczył 15 000 złotych” – informuje mł. asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.

    W ramach dodatkowych służb brzescy policjanci będą kierowani do służb przede wszystkim w weekendy i święta. Policjanci dodatkowe patrole będą pełnić w swoim wolnym od obowiązków służbowym czasie.

    Porozumienie określa również zakres współpracy pomiędzy Policją i Gminą Skarbimierz. Obejmuje między innymi zasady prowadzenia działań i przedsięwzięć w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa.