NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE SKARBIMIERZ

0

Piękna pogoda towarzyszyła tegorocznym obchodom Święta Niepodległości w Gminie Skarbimierz. Pierwsza ich część odbyła się w kościele pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu-Osiedle, gdzie punktualnie o 10.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.  Dzięki uprzejmości dowódcy 1 Brzeskiego Pułku Saperów, płk Jana Pajestki,  uroczystości w Skarbimierzu odbyły się z udziałem wojskowej asysty honorowej a wejście  kompanii honorowej do świątyni i wprowadzenie sztandarów  było dla wszystkich jej uczestników dużym przeżyciem.


Pełne patriotyzmu kazanie wygłosił kapelan brzeskich saperów ks. mjr Władysław Włodarczyk. Przybyło wielu gości, oprócz wspomnianego wcześniej płk Jana Pajestki, min. gen Ryszard Gruszka były dowódca 1 Brygady Saperów w Brzegu, brygadier Pogorzelski w Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, Pani Brygida Jakubowicz – pełnomocnik starosty powiatu brzeskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych, szefowie firm i instytucji Skarbimierza, przedstawiciele WKU w Brzegu. Obecne były władze samorządowe gminy z Andrzejem Pulitem – wójtem Gminy Skarbimierz i Markiem Kołodziejem przewodniczącym Rady Gminy na czele.

Najcieplej powitano kombatanckie poczty sztandarowe i poczet sztandarowy Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu oraz przybyłych na uroczystość kombatantów – mieszkańców Gminy Skarbimierz. W trakcie mszy świętej pięknie zaprezentował się miejscowy chór Cantate Domino wykonując pieśni patriotyczne. Pod koniec mszy, gratulacje i piękny, biało-czerwony bukiet kwiatów wręczył na ręce kierownika i jednocześnie dyrygenta chóru Pani Magdaleny Jadczyk  – Andrzej Pulit – wójt Gminy Skarbimierz,  a okazją do tego było zdobycie przez Cantate Domino I miejsca w kategorii seniorów na XIX Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej w Olszance. Chór wykonał w podzięce jeszcze kilka najbardziej popularnych utworów patriotycznych, które zostały nagrodzone dużymi brawami.

W imieniu duchownych pięknie podziękował wszystkim za  udział w mszy św. współorganizator uroczystości niepodległościowych ks. dziekan Stanisław Grzechynka, proboszcz parafii w Skarbimierzu. Po mszy świętej, na placu kościelnym rozpoczął się Apel Niepodległościowy. Po Mazurku Dąbrowskiego, w krótkim wystąpieniu okolicznościowym gospodarz uroczystości – wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit, nawiązał do dokonań Polaków, które pozwoliły wydrzeć zaborcom niepodległość Ojczyzny, podziękował także za żołnierski trud kombatantom i brzeskim saperom oraz, za zaangażowanie w rozkwit swojej „Małej Ojczyzny”,  mieszkańcom Gminy Skarbimierz. Po wystąpieniu wójta wręczano odznaczenia, którymi uhonorowano kombatantów – mieszkańców naszej gminy: Złotą Odznaką 70 – lecia Bitwy pod Lenino- por. Eugeniusza Olejnika z Kruszyny (odebrał osobiście) oraz por. Anielę Piotrowską ze Zwanowic, Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym:  Pana por. Jana Drążka z Bierzowa i Panią Genowefę Rychter z Brzeziny. Niepodległościowy Apel Pamięci odczytał oficer 1 Pułku Saperów mjr Błażej Lenart.

Salwa honorowa, hasło „Śpij Kolego” i Pieśń Reprezentacyjna Wojska wykonywana w ciekawej scenerii brzozowych krzyży z hełmami, którą przygotował wraz z wiernymi ks. dziekan Grzechynka, dopełniła tegoroczne uroczystości Święta Niepodległości w Skarbimierzu.

Na zakończenie kompania honorowa brzeskich saperów przedefilowała przed uczestnikami uroczystości otrzymując gromkie brawa w podzięce za obecność  i żołnierski kunszt.

Po uroczystości czekała na wszystkich żołnierska grochówka a kombatanci otrzymali z rąk pana wójta okolicznościowe życzenia. Organizatorem uroczystości niepodległościowych w Skarbimierzu był Urząd Gminy Skarbimierz, Parafia pw. Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu, Rada Osiedla Skarbimierz i Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu.

Skarbimierz – Osiedle nie był jedynym miejscem w Gminie Skarbimierz, gdzie w dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 2014r., rozbrzmiewały pieśni patriotyczne. Z inicjatywy stowarzyszeń działających na terenie gminy od 13.00 przy stawie w Żłobiźnie miejscowe Wilijki zaprosiły zaprosiły społeczność na niepodległościowe ogniska, gdzie ponad 100 mieszkańców wioski przybyło z dziećmi aby wspólnie przy ognisku pośpiewać, porozmawiać, usmażyć kiełbaski a nade wszystko zobaczyć jak zmienia się to miejsce w związku z projektem zagospodarowania terenu stawu. Wszystkim podobały się piękne drewniane wiaty, ławeczki oraz miejsca na ogniska. Pani Joanna Janocha, Pan Robert Janocha i pozostałe Wilijki mówiły wójtowi Pulitowi,  że to początek, że małymi krokami będą  w dalszym ciągu zmieniać to miejsce aby jak najlepiej służyło lokalnej społeczności. Prace na stawie zostały wykonane  także dzięki dofinansowaniu gminy ,  Rady Sołeckiej oraz pomocy unijnej. Największą wartość  moralną ma jednak włożona praca własna Wilijek i ich przyjaciół.

Od 16.00 w Brzezinie z kolei,  miejscowe Stowarzyszenie „Kamień” zaprosiło mieszkańców wioski na wspólne  śpiewanie pieśni.  Jedna z pań pięknie grała na akordeonie a uczestnicy spotkania mogli podglądać na ekranie słowa tych pięknych pieśni patriotycznych. Przygotowano wystawę pamiątek z I i II Wojny Światowej, dużo mówiono o historii z czego korzystały najbardziej obecne na spotkaniu dzieci. Panie we Stowarzyszenia Kamień przygotowały własnoręcznie dla wszystkich piękne biało- czerwone kotyliony. Wszyscy mile spędzając czas umawiali się na kolejne spotkanie niepodległościowe za rok a może i wcześniej, gdyż mowa była o możliwości zorganizowania pikniku militarnego.

Ostatnim akcentem tegorocznego gminnego Święta Niepodległości  było wręczenie ks. dziekanowi Stanisławowi Grzechynce, proboszczowi parafii pw.  Św. Stanisława Biskupa i Męczennika  w Skarbimierzu pamiątkowego medalu „Za zasługi dla Powiatu Brzeskiego”. Wręczenia medalu dla księdza Stanisława dokonał starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański w trakcie okolicznościowego apelu na dziedzińcu Zamku Śląskich w Brzegu 11 listopada wieczorem. Wnioskodawcą była Rada Osiedla Skarbimierz.

Księdzu dziekanowi Stanisławowi Grzechynce serdecznie gratulujemy.

 

Andrzej Sowa

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Skarbimierzu

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”23329″ image=”23329″]
[image link=”23330″ image=”23330″]
[image link=”23331″ image=”23331″]
[image link=”23332″ image=”23332″]
[image link=”23333″ image=”23333″]
[image link=”23334″ image=”23334″]
[image link=”23335″ image=”23335″]
[/images]