Skarbimierz Osiedle ma swój Klub Seniora

0

W sobotę 21 marca, odbyła się w Skarbimierzu – Osiedle uroczystość otwarcia Klubu Seniora. Na inauguracyjne spotkanie przybyło kilkanaście najbardziej aktywnych w środowisku osób oraz członkowie Rady Osiedla Skarbimierz, z przewodniczącym Dariuszem Kozłowskim na czele. 


 

Było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonała Maria Michalska, jedna z najbardziej aktywnych pań w Skarbimierzu, między innymi, śpiewająca w chórze Cantate Domino, w Kresowiankach i uczestnicząca w innych zajęciach dla seniorów, a także Dariusz Kozłowski – Przewodniczący Rady Osiedla Skarbimierz, jeden z inicjatorów przedsięwzięcia. Było wspólne zdjęcie i spotkanie wszystkich uczestników przy kawie. Rozmawiano o potrzebach klubu,doceniając, że w Skarbimierzu Osiedle dostrzegane są także potrzeby seniorów, stale rosnącej grupy wiekowej.

Pomieszczenia klubu jeszcze pachną farbą, zakupiono nowe stoły, krzesła, kuchnię wyposażono w niezbędny sprzęt.  Jest skromnie, ale czysto i schludnie. Przypomnijmy, że w Skarbimierzu-Osiedle, wraz z ze Stowarzyszeniem „Brzeska Wieś Historyczna”, podobnie jak i w innych miejscowościach gminy, w ubiegłym roku realizowano cały cykl działań ukierunkowanych na grupę wiekową seniorów. Pod hasłem „Seniorzy na start” odbywały się zajęcia komputerowe, rehabilitacyjne i spotkania z ciekawymi ludźmi, dotyczące oświaty zdrowotnej, zdrowego stylu życia, czy też jego ratowania. Seniorzy mieli także możliwość bezpłatnego wyjazdu na spektakle teatralne do Opola i Wrocławia.

Niezależnie od tego, corocznie organizowana jest biesiada. Seniorzy są grupą aktywnie uczestniczącą w zajęciach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skarbimierzu, m.in. w koncertach, festynach, zajęciach językowych, muzycznych, karaoke, śpiewają w chórze „Cantate Domino”, jeżdżą na wycieczki, na wyjazdowe spotkania ze sztuką itp. Od tego roku seniorzy uczestniczą w specjalnie dla nich zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych, które odbywają się w poniedziałki i czwartki w gimnazjum.

Seniorzy w Skarbimierzu – Osiedle są widoczną grupą. Rada Osiedla dostrzega ich potrzeby, czego małym ciągle, ale jakże istotnym krokiem jest oddanie do użytku pomieszczeń klubu. Klub mieści się w budynku Eko Skarbimierz, przy ul. Akacjowej 9. Godziny otwarcia zostaną dopiero ustalone. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin, w imieniu gospodarzy – seniorów ze Skarbimierza – Osiedle.

Andrzej Sowa