„Jesteśmy już uczniami…” – czyli o uroczystym pasowaniu na ucznia w Szkole Filialnej w Lipkach

0

Początkowe tygodnie nauki są dla każdego dziecka ogromnym przeżyciem, a zwłaszcza dla uczniów sześcioletnich i siedmioletnich, którzy próg szkoły przekraczają po raz pierwszy. Dla nich to pierwsze dni w nieznanym miejscu przynoszą wiele nowych doświadczeń, przeżyć i niespodzianek.


Jednak zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem dla wszystkich pierwszoklasistów jest dzień ślubowania i pasowania na ucznia. Do tej tak ważnej uroczystości najmłodsi ze Szkoły Filialnej w Lipkach przygotowywali się już od pierwszych dni nauki szkolnej pod czujnym okiem wychowawcy- pani Marioli Czekalskiej. Zapoznali się ze swoimi prawami i obowiązkami, poznawali zasady zachowania się panujące w szkole, poznawali szkolne życie. Uczyli się bardzo pilnie, wiedzieli bowiem, że aby zostać przyjętymi do grona braci uczniowskiej, będą musieli udowodnić, że są tego godni.

Tę przepiękną uroczystość świętowano 14 października 2015 r. w Szkole Filialnej w Lipkach. Zgromadzonych gości, rodziców, nauczycieli, oraz uczniów bardzo serdecznie powitał kierownik szkoły pan Stanisław Bazylewicz, który po ciepłych słowach i życzeniach skierowanych do wszystkich obecnych zaprosił do uczestniczenia w tym niezwykłym wydarzeniu, a następnie oddał głos prowadzącym uroczystość – przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego: Uli Pacek i Damianowi Dudzie. Dzień Edukacji Narodowej jest świętem całej szkoły, dlatego też na początku uroczystości uczniowie klas starszych V i VI pod kierunkiem pani Moniki Klin- Sopaly dla wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przygotowali wzruszający program artystyczny. Życzenia, podziękowania przeplatały się z wesołymi piosenkami o życiu w szkole. Po zakończeniu części pierwszej starsi uczniowie oddali głos bohaterom tego dnia-pierwszoklasistom. Dzieci w przepięknej jesiennej scenerii zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie, wcieliły się m.in.: w Panią Jesień, Jesienne Miesiące, grzecznego Jacka, niesfornych łobuziaków, oraz grzecznych i pracowitych uczniów. Znakomicie odegrały powierzone im role. Po burzy oklasków, w galowych strojach i uroczych zielonych czapeczkach przyszedł czas egzaminowania przez starszą brać uczniowską. Tak więc uczniowie klasy pierwszej musieli zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole podstawowej. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, wypowiadali ważne prawdy, zasady i przestrogi, przepięknie śpiewali. Wykazali się wiedzą o symbolach narodowych, przepisach ruchu drogowego, wspaniale zaśpiewanymi piosenkami, przyjaźnią i koleżeństwem w grupie rówieśniczej. W ten sposób sześciolatkowie i siedmiolatkowi udowodnili, że są gotowi do sumiennej pracy w szkole i do stania się prawdziwymi uczniami.

Najbardziej wyczekiwanym momentem dla wszystkich, a w szczególności dla rodziców najmłodszych była chwila ślubowania i pasowania, kiedy to w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszoklasiści ślubowali przy fladze narodowej być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie przyszedł czas na równie wzruszający moment pasowania, kiedy to Kierownik szkoły pan Stanisław Bazylewicz, dotykając ołówkiem ramienia ucznia, wypowiadał słowa: „Pasuję cię na ucznia pierwszej klasy Szkoły Filialnej w Lipkach”. Od tej pory najmłodsi stali się pełnoprawnymi uczniami swojej nowej szkoły. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez wychowawcę klasy panią Mariolę Czekalską. Po ślubowaniu i pasowaniu przyszedł moment na gratulacje.

Ogromną radość sprawiła najmłodszym sekretarz Gminy pani Małgorzata Kubik, która w imieniu swoim i pana Wójta pogratulowała dzieciom wspaniałego występu, życzyła samych piątek i szóstek, zachęcała do aktywności fizycznej i systematycznej nauki, a następnie wręczyła każdemu pierwszoklasiście uroczą niespodziankę – przybory do pisania, malowania oraz słowniki ortograficzne. Również sołtys wsi Lipki w imieniu Rady Sołeckiej, a także swoim dołączył się do gratulacji dla najmłodszych uczniów Szkoły Filialnej w Lipkach, życzył im sukcesów oraz wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, po czym obdarował każdego „pierwszaka” zestawem piśmienniczym z imieniem pierwszoklasisty. Także przedszkolaki z Lipek wraz ze swoim wychowawcą obdarowali uczniów słodką niespodzianką. Ale na tym nie koniec przyjemności, ponieważ rodzice adeptów również przygotowali dla swoich milusińskich podarunki – rożki obfitości oraz słodkie przyjęcie w gabinecie pierwszoklasistów.

Uroczystość była piękna. Gromkie brawa były wyrazem uznania i oceny programu. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci najmłodszych i nie tylko. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszoklasistom życzymy, by każdy dzień w szkole był radosny i twórczy, a zdobywanie wiedzy było wspaniałą przygodą.

Tekst i foto Rodzice i opiekunowie pierwszoklasistów