Święto Chrztu Polski – w tym roku obchodzone po raz pierwszy

1

W lutym 2019 r. parlament RP przyjął ustawę, która ustanawia na dzień 14. kwietnia nowe święto państwowe – Święto Chrztu Polski. Nie jest to dzień wolny od pracy, ale ma zachęcić obywateli do refleksji oraz uczczenia historycznej rocznicy przez wywieszenie flagi narodowej.

Rok temu, 9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa „Święto Chrztu Polski”. Na mocy tej ustawy święto to, jest Świętem Państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia.

Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która dała początek naszej państwowości.

Święto Chrztu Polski

„Mesco dux Poloniae baptizatur” czyli „Mieszko książę Polski został ochrzczony” tak lakonicznie opisano ten przełomowy moment w kronice pod rokiem 966. Co do daty historycy są dość zgodni. Miejsce natomiast nie zostało jak dotąd ustalone. Wskazywane jest zarówno Gniezno, jak i Ostrów Lednicki czy Poznań.

Akt chrztu zapoczątkował proces chrystianizacji ówczesnego państwa polskiego, ale jednocześnie włączył je do rodziny chrześcijańskich narodów Europy.

Bez tego aktu – jak zgodnie przyznają znawcy tematu – Polski jako suwerennego organizmu państwowego, nie dałoby się utrzymać.

https://www.instagram.com/p/B-83dlxpu_n/?utm_source=ig_web_copy_link