Międzynarodowy Dzień Jogi

0
Międzynarodowy Dzień Jogi

Międzynarodowy Dzień Jogi (International Day of Yoga) − święto proklamowane 11 grudnia 2014 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy premiera Indii Narendry Modi (rezolucja A/RES/69/131) poświęcone propagowaniu jogi. Na obchody wyznaczono dzień 21 czerwca. Pierwsze oficjalne obchody odbyły się w 2015 roku.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 21 czerwca Międzynarodowym Dniem Jogi. Inicjatywę w tej sprawie zgłosił premier Indii Narenda Modi. W głosowaniu propozycję poparło 177 krajów członkowskich. W przemówieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w dniu 27 września 2014 roku, Narendra Modi stwierdził:


„Joga jest nieocenionym darem starożytnej tradycji Indii. Uosabia jedność ciała i umysłu, myślenia i działania, powściągliwości i spełnienia; harmonii między człowiekiem a naturą. Jest holistycznym podejściem do zdrowia i dobrego samopoczucia”.