Dziś świętują konserwatorzy zabytków

0
fot. polskazdrona.pl

Praca konserwatora zabytków to wymagające zajęcie. Konieczne jest posiadanie rozległej wiedzy i poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo naszych przodków. W efekcie wysiłków konserwatorów możemy cieszyć się zabytkami sprzed setek lat. Dziś szczególnie warto to docenić, ponieważ na 11 sierpnia przypada Dzień Konserwatora Zabytków.


Słowo „konserwator” pochodzi z łaciny i oznacza obrońcę, od słowa „conservare”, czyli zachowywać bez uszkodzenia. To osoba, która zajmuje się rekonstrukcją, renowacją, konserwacją i zabezpieczaniem zabytków. Nie tylko całych budynków, ale też poszczególnych przedmiotów odnalezionych przez archeologów.
W naszym kraju działa 16 wojewódzkich konserwatorów zabytków, którzy kierują Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków. Ich pracę określa przede wszystkim ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz pozostałe ustawy dotyczące tej tematyki.
Za szczególne zasługi w zakresie ochrony zabytków minister kultury i dziedzictwa narodowego co roku przyznaje szczególną odznakę „Za opiekę nad zabytkami”. Wyróżnieni zostają docenieni za utrzymywanie dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami, projektowanie i wykonywanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dobrach kultury, prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych, dokumentowanie dóbr kultury i prowadzenie badań naukowych związanych z ich konserwacją, przeciwdziałanie zagrożeniom dóbr kultury oraz popularyzację zagadnień związanych z działalnością konserwatorską. Odznaczenie zostaje przyznane 18 kwietnia, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Otrzymują je nie tylko wybitnie zasłużeni konserwatorzy, ale też społecznicy.