Pamiętajmy o ofiarach przemocy z powodu wyznania

0
Obraz congerdesign z Pixabay

Choć prawo do wolności wyznania wydaje nam się dzisiaj rzeczą absolutnie normalną, nie zawsze tak było, a w wielu rejonach świata nie jest i teraz. Aby o tym przypomnieć i uczcić osoby, które straciły życie z powodu wyznawanej przez siebie religii 22 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy  Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze Względu na Religię lub Wyznanie.

Inicjatorem ustanowienia takiego ogólnoświatowego święta jest polski rząd, który od 2018 roku pracował nad rezolucją w tej sprawie. W jej opracowanie zaangażował się szereg innych państw: Brazylia, Egipt, Irak, Jordania, Kanada, Nigeria, Pakistan oraz Stany Zjednoczone, a poparcie wyraziło w sumie 88 krajów. Ostatecznie rezolucja została przyjęta 28 maja 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem jest nie tylko upamiętnienie ofiar, ale też zwiększenie świadomości o sytuacji osób prześladowanych ze względu na religię, zachęcenie do działań mających na celu pełne respektowanie praw mniejszości wyznaniowych oraz propagowanie tolerancji wobec różnorodności religijnej.
– Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, powszechnie określane jako prawo do wolności religii lub przekonań, jest powszechnym prawem każdego człowieka i podstawą wielu innych praw – mówił minister Jacek Czaputowicz podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, jak podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. – Mamy nadzieję, że rezolucja pomoże w zwalczaniu przestępstw z nienawiści i aktów przemocy związanych z religią lub światopoglądem oraz wzmocni dialog między religiami – dodał.
Obchodzimy dzisiaj jeszcze jedno, jak dotąd nieoficjalne święto. To Dzień Pracownika Ochrony, ustanowiony z okazji wprowadzenia 22 sierpnia 1997 roku ustawy, która reguluje pracę ochroniarzy. Dlatego wszystkim reprezentantom tego zawodu życzymy powodzenia i satysfakcji z pracy.