16 października – Dzień Papieża Jana Pawła II i kilka innych

0
Źródło: wikipedia

Na dzisiejszy dzień po raz kolejny przypada więcej niż tylko jedno święto. I choć 16 października możemy kojarzyć przede wszystkim z Dniem Papieża Jana Pawła II, jest to też Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, Światowy Dzień Żywności, Światowy Dzień Owoców i Warzyw, Światowy Dzień Chleba i Światowy Dzień Anestezjologa.

Dzień Papieża Jana Pawła II

Choć o samym Janie Pawle II z pewnością opowiadać nie trzeba, być może warto przypomnieć, dlaczego akurat dziś obchodzimy jego święto. Powód natomiast jest taki, iż to właśnie 16 października w 1978 roku około godziny 17.15 ówczesny arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła w siódmym głosowaniu został wybrany na papieża. Tym samym został on pierwszym od 355 lat zwierzchnikiem Kościoła, który nie pochodził z Włoch. Przypomnijmy także, że od 27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II jest świętym Kościoła katolickiego.
Dzień Papieża Jana Pawła II ustanowiono 27 lipca 2005 roku, kiedy to Sejm RP podjął stosowną uchwałę w tej sprawie. Jednak już od 2001 roku obchodzimy inne święto poświęcone polskiemu papieżowi, a mianowicie Dzień Papieski, który przypada na niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na biskupa Rzymu. Tego dnia prowadzone są zbiórki na stypendia dla młodzieży pochodzącej z biednych rodzin oraz przyznawane są nagrody Totus Tuus, nazywane „katolickimi noblami”, dla osób i organizacji wyróżniających się szczególnymi zasługami zgodnymi z nauczaniem Jana Pawła II. Przyznaje je Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Aby zachęcić ludzi do poznawania zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca, w 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji powstał Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. To poniekąd odpowiedź na miażdżące statystyki, które wskazują, że co roku nawet sto tysięcy osób mogłoby uniknąć śmierci, gdyby otrzymały pomoc od osób postronnych.
W ramach akcji w wielu europejskich miastach organizowane są spotkania i pokazy, podczas których można nie tylko poznać teoretyczne zasady udzielania pierwszej pomocy, ale też uczyć się ich praktycznego zastosowania na tak zwanych fantomach. Takie wydarzenia często organizowane są także w szkołach, dzięki czemu właściwego wykonywania masażu serca uczeni są też najmłodsi.
Tego typu inicjatywy są niezwykle istotne, ponieważ zwiększają one szansę każdego z nas na otrzymanie pomocy, gdy będziemy jej potrzebować. A warto pamiętać, że masaż serca wykonany jeszcze przed przyjazdem karetki zwiększa szansę na przeżycie nawet o 50%.

Światowy Dzień Żywności

Święto ustanowiła w 1979 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, aby uczcić jej powstanie w roku 1945. Celem jest natomiast zwiększanie świadomości społecznej o największych światowych problemach związanych z żywnością – niedożywieniem, głodem i ubóstwem.
Ciekawostką związaną z tym świętem jest pięćdziesięciozłotowa moneta okolicznościowa, wprowadzona do obiegu 15 maja 1981 roku, w celu uczczenia właśnie Światowego Dnia Żywności.
Poza Światowym Dniem Żywności obchodzimy dzisiaj jeszcze dwa święta związane z jedzeniem. To Światowy Dzień Owoców i Warzyw, zachęcający do ich częstszego spożywania dla dobra naszego zdrowia, a także Światowy Dzień Chleba, ustanowiony przez Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników.

Światowy Dzień Anestezjologa

16 października 1846 roku Thomas Morton po raz pierwszy zastosował narkozę podczas zabiegu operacyjnego. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono kolejne z dzisiejszych świąt, czyli Światowy Dzień Anestezjologa.
Anestezjolodzy przede wszystkim zajmują się bólem. Do ich obowiązków należy bowiem leczenie bólu ostrego i przewlekłego, ale też znieczulanie pacjentów podczas operacji czy leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii. Wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością. Za to, ale też za codzienną pracę, dziś szczególnie należą im się ogromne podziękowania.