17 października – Dzień walki z ubóstwem, arkusza kalkulacyjnego i sprzedaży bezpośredniej

0
Obraz billy cedeno z Pixabay

Walka z ubóstwem społecznym i środowiskowym, zalety arkusza kalkulacyjnego oraz sukces branży sprzedaży bezpośredniej – tego przede wszystkim dotyczą tegoroczne obchody 3 świąt, jakie przypadają na 17 października. A są to: Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Dzień Arkusza Kalkulacyjnego i Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Aby zwrócić uwagę na problem, jakim jest bieda i wykluczenie społeczne, a także wyrazić solidarność z najuboższymi, w 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Nie jest to jednak pierwsza tego typu inicjatywa, bowiem już od 1987 roku 17 października wiele organizacji pozarządowych z całego świata obchodziło Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy, który powstał we Francji za sprawą ruchu ATD Czwarty Świat.
Tematem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem jest „Wspólne działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej i środowiskowej dla wszystkich”. Wybrano go mając na uwadze, że ubóstwo to zjawisko wielowymiarowe, dotyczące nie tylko finansów, ale też podstawowych warunków do godnego życia.
„Ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie, często z czystej konieczności, jako pierwsi zdecydowanie działają w swoich społecznościach w odpowiedzi na ubóstwo, zmiany klimatu i wyzwania środowiskowe. Jednak ich wysiłki i doświadczenie często pozostają niezauważone i niedoceniane, ich umiejętność w przyczynianiu się do rozwiązywania problemów jest pomijana, nie są oni uznawani za czynniki napędzające zmiany, a ich głosy nie są słyszane, zwłaszcza w organach międzynarodowych” – tłumaczy ONZ, dodając przy tym, że wkład i wiedza osób żyjących w ubóstwie musi zacząć być ceniona i brana pod uwagę przy budowaniu sprawiedliwego świata.

Dzień Arkusza Kalkulacyjnego

W 1978 roku dwóch programistów – Dan Bricklin i Bob Frankston – rozpoczęło pracę nad pierwszym elektronicznym arkuszem kalkulacyjnym dla komputerów Apple II. VisiCalc, bo tak go nazwano, premierę miał już rok później, a dokładnie 17 października 1979 roku. Dlatego też właśnie dziś obchodzimy Dzień Arkusza Kalkulacyjnego.
Czym właściwie jest arkusz kalkulacyjny i do czego służy? Jest to program komputerowy, który pozwala na obróbkę i prezentację danych, w tym przede wszystkim liczbowych. Dane te, zawarte w tabelach, mogą być poddawane automatycznemu przetwarzaniu, wizualizowane w postaci wykresów czy wykorzystywane do tworzenia symulacji. Dla osób, które na co dzień pracują z dużymi ilościami danych, jest to więc narzędzie wręcz niezbędne. Arkusze kalkulacyjne z powodzeniem jednak przydają się także w codziennym życiu, np. przy analizowaniu domowego budżetu.

Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej

Choć może kojarzyć się z domokrążcami i handlem obnośnym, sprzedaż bezpośrednia już dawno wyszła poza te ramy, częściowo za sprawą nowoczesnych technologii. W dobie powszechnego dostępu do internetu nietrudno bowiem dotrzeć do potencjalnego klienta. Nie ma więc co się dziwić, że stale rozwijająca się branża doczekała się własnego święta, które obchodzimy od 2011 roku.
Hasłem przewodnim obchodów Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej w 2020 roku jest „Krok we własny biznes”. Ma to być ukoronowanie trudnego okresu pandemii COVID-19, z którego branża sprzedaży bezpośredniej wyszła obronną ręką, ale też zachęcenie do realizowania się w tym biznesie. Sukces można przypisać zaletom tej formy sprzedaży, do których zalicza się przede wszystkim bezpośredni kontakt pomiędzy sprzedawcą a konsumentem, umożliwiający indywidualne podejście do klienta oraz nawiązanie relacji, która sprzyja pozytywnemu sfinalizowaniu transakcji.