19 października – Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

0
Źródło: wikimedia.org

Dzisiejsze święto zostało ustanowione przez Sejm RP po to, by upamiętnić wszystkich duchownych, którzy oddali życie za Polskę. Datę wybrano nieprzypadkowo, bowiem 19 października 1984 roku funkcjonariusze SB zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę, kapelana warszawskiej „Solidarności”. Jest to święto stosunkowo młode, ponieważ w tym roku obchodzimy je dopiero po raz trzeci.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że święto nie dotyczy wyłącznie księży, choć takie określenie pojawiło się w pierwotnym projekcie ustawy, ale duchownych w ogóle. Stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, aby uhonorować także zakonnice i zakonników, którzy oddali życie za ojczyznę. Drugim powodem było uwzględnienie kapłanów różnych wyznań, a nie tylko katolickich.

Największą grupą duchownych niezłomnych są ci, którzy zginęli z rąk nazistów i sowietów w czasie II wojny światowej oraz w późniejszym okresie PRL-u. Dlatego data symbolizuje najbardziej znaną postać, która padła ofiarą PRL-owskiej bezpieki – ks. Jana Popiełuszkę. W ustawie wymieniono jednak szereg innych duchownych, których z powodu ich patriotyzmu spotkał podobny los. Wspomniano m.in. o ks. Stanisławie Dobrzańskim, zamordowanym w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów, czy kapelanie jednego ze zgrupowań Armii Krajowej ks. Józefie Stanku, który w 1944 roku był torturowany przez Niemców, a ostatecznie powieszony na własnej stule. Wielu było podobnych im duchownych, tak przed wojną, w jej trakcie, jak i w latach powojennych i w początkach przemian ustrojowych. Wszystkim im szczególnie dzisiaj należy się hołd za ich odwagę.

Źródło: wikimedia.org