20 listopada – Prawa dzieci, rozwój Afryki i transfobia

0
Photo by Carlos Gustavo Curado FreeImages

Dzisiaj obchodzimy aż trzy ważne święta, a poniekąd nawet cztery – święto dzieci i ich praw, przemysłowego rozwoju Afryki oraz osób transseksualnych, które straciły życie z powodu transfobii.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Święto obchodzimy dziś z okazji rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku oraz Konwencji o Prawach Dziecka z roku 1989. Oba dokumenty mają zapewniać najmłodszym jak najlepszą opiekę i ochronę, a celem samego święta jest promowanie właśnie ich praw.
Oprócz tego, co może być zaskakujące, obchodzimy dziś też Powszechny Dzień Dziecka. On również został ustanowiony na cześć uchwalenia wcześniej wspomnianych dokumentów. I choć w każdym kraju świętuje się go w różne dni (w Polsce np. 1 czerwca), Organizacja Narodów Zjednoczonych ustaliła go właśnie na 20 listopada.
Polska ze swoim czerwcowym świętem dzieci była szybsza od prawie całej reszty świata. Międzynarodowy Dzień Dziecka został bowiem ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1954 roku, podczas gdy w naszym kraju, podobnie jak w innych byłych państwach socjalistycznych, świętowano już cztery lata wcześniej. W 1950 roku obchody Dnia Dziecka zorganizowano przy okazji zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim, wzywającym do zakazu produkcji broni atomowej.
Jak wspominaliśmy, Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni. W części państw jest to 1 czerwca, tak jak u nas. Ale Francja świętuje np. 6 stycznia, Turcja 23 kwietnia a Japonia 5 maja.

Dzień Uprzemysłowienia Afryki

Aby zachęcić społeczeństwa całego świata do podejmowania działań na rzecz uprzemysłowienia Afryki, tak by mogła się ona rozwijać, ustanowiono kolejne z dzisiejszych świąt. To forma pomocy dla kontynentu, który wciąż pozostaje najbiedniejszą częścią świata.
Jeśli chodzi o przemysł w Afryce, to jedyną stosunkowo dobrze rozwiniętą jego gałęzią jest górnictwo. W niektórych krajach wytwarza ono 40% PKP. W latach 30. ubiegłego wieku na północy kontynentu zaczął się rozkwit górnictwa naftowego, później zaś gazownictwa. Natomiast w latach 50. odkryto złoża na Saharze. Początkowo jednak zarabiały głównie koncerny naftowe i dopiero w połowie lat 70. złoża zostały znacjonalizowane, co wpłynęło na szybki rozwój państw. Wciąż jednak problemem jest słabo rozwinięta infrastruktura i korupcja.
Dzień Uprzemysłowienia Afryki to kolejne święto powstałe za sprawą Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ustanowiono je w 1989 roku w ramach obchodów Drugiej Dekady Rozwoju Przemysłowego Afryki (1991-2000).

Dzień Pamięci Osób Transpłciowych

Święto upamiętnia ofiary przestępstw, które motywowane były transfobią. Zwraca ono również uwagę na sam fakt, że do nich dochodzi i że transfobia to wciąż ogromny problem. A o jego skali świadczy chociażby jeden z artykułów w serwisie Wikipedia, zawierająca nazwiska osób zamordowanych za bycie transseksualistami. Jest ich tam około setki, ale nie ma pewności, czy jest ona kompletna. A prawdopodobnie niestety nie jest.
Lista dostępna jest w języku angielskim, francuskim i koreańskim pod adresem: en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_killed_for_being_transgender.
Dzień Pamięci Osób Transpłciowych powstał w 1999 roku jako projekt internetowy za sprawą Gwendolyn Ann Smith – transpłciowej graficzki, publicystki i działaczki. Chciała on upamiętnić inną transpłciową działaczkę – Ritę Hester, która została zamordowana w Allston w stanie Massachusetts. Inicjatywa Gwendolyn szybko jednak ewoluowała w święto o randze międzynarodowej, które już w 2010 roku oficjalnie obchodzono w ponad 185 miastach i w ponad 20 krajach.