21 lutego – Przewodnik po kolonializmie w białych rękawiczkach w języku ojczystym

0
Shaheed Minar zwany także Pomnikiem Męczenników stał się symbolem walki o język ojczysty. Na terenie Uniwersytetu postawiono pomnik na cześć studentów walczących o język bengalski. W 1999 roku UNESCO nawiązując do tamtych wydarzeń ustanowiło 21 lutego Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego upamiętniając wszystkich ludzi walczących o prawo do używania języka ojczystego. źródło: Wikimedia,com

Dzisiaj, w niedzielę 21 lutego obchodzimy kolejne święta. Dzisiaj o językach ojczystych z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, pracy przewodników turystycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego oraz o kolonializmie XXIw. z okazji Dnia Walki z Reżimem Kolonialnym

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Nazywany też – Międzynarodowym Dniem Dziedzictwa Językowego, to coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Na świecie używanych jest około 6–7 tysięcy języków. Dokładne ustalenie tej liczby utrudnia brak zgody wśród językoznawców co do klasyfikacji niektórych jako odrębnych języków bądź dialektów. W Polsce obecnie takim przykładem jest status śląszczyzny. A wcześniej toczyły się spory językoznawców o uznanie języka kaszubskiego. Przeważająca część języków świata pozostaje w formie bezpiśmiennej. Szacuje się, że do 2100 roku wymrze ponad połowa obecnie używanych języków na świecie, dlatego że są używane przez bardzo małą liczbę użytkowników. Najpopularniejsze języki ojczyste to: mandaryński (jeden z języków chińskich) (1213 mln użytkowników), angielski (1200 mln), hiszpański (550 mln), hindi (450 mln) i arabski (390 mln).

W 2012 roku w Polsce wystartowała kampania społeczna Ojczysty – dodaj do ulubionych Kampania ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków; ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika  i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.

21 lutego 2013 roku – w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – ruszyła kampania „Język polski jest ą-ę”. Ma ona na celu uświadomienie Polakom, jak ważne jest używanie polskich znaków w komunikacji internetowej i SMS-owej. Znaki diakrytyczne są cechą wyróżniającą polszczyznę. Ich nieużywanie może być zagrożeniem dla języka polskiego oraz prowadzić do jego zubożenia i osłabienia roli, jaką odgrywa w przekazywaniu polskiego dziedzictwa kulturowego.

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

21 lutego jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Jego obchody zostały zainicjowane w 1990 roku przez ówczesną Prezes Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych – Titinę Loizides.

Dzień Przewodnika Turystycznego jest formą promowania się przewodników turystycznych na szczeblu lokalnym. Tego dnia przewodnicy bezpłatnie oprowadzają mieszkańców po terenie obsługiwanym przez danego przewodnika. Ma to pokazać pracę przewodnika lokalnym społecznościom, a także uzmysłowić lokalnym władzom, jaka rolę odgrywają przewodnicy w obsłudze turystów, a przede wszystkim w kreowaniu wizerunku miasta i regionu.

Do 31 grudnia 2013 roku do pełnienia zawodu przewodnika turystycznego wymagane były odpowiednie uprawnienia (wydawane przez marszałka województwa, właściwego dla miejsca zamieszkania, potwierdzone legitymacją i odznaką) do udzielenia informacji turystycznych i krajoznawczych oraz do oprowadzenia wycieczek i turystów indywidualnych po obiektach, trasach i miejscowościach. W chwili obecnej obowiązek uprawnień został zachowany jedynie dla przewodników górskich. W odniesieniu do przewodników miejskich i terenowych zawód ten został przez Ministerstwo Sprawiedliwości uwolniony. W związku z tym obowiązki przewodnika może w tej chwili wykonywać każdy. W niedługim czasie mogą powstać systemy szkolenia przewodników turystycznych przez organizacje branżowe, które jednak nie będą mieć żadnego usankcjonowania prawnego i mogą jedynie posiadać status dobrowolny.

Niestety, w tym roku z uwagi na obowiązujące wciąż obostrzenia epidemiologiczne, przewodnicy nie będą mogli uczcić swojego święta bezpłatnym oprowadzaniem turystów. Jak informuje PTTK, wykorzystują natomiast cały ten czas na szkolenia przewodników, aby z chwilą złagodzenia lub ustąpienia pandemii, przewodnicy turystyczni zrzeszeni w Regionalnych Oddziałach PTTK mogli służyć swoją pasją i wiedzą wszystkim chętnym do poznania dziejów wielu urokliwych miast naszego regionu.

Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym

Obchodzony jest 21 lutego. Kolonializm z łaciny to „colonia” czyli osiedle lub osiedlenie się przybyszów z innych państw na terenach słabo rozwiniętych. Kolonializm może być wewnętrzny – we własnym państwie lub zewnętrzny – zamorski nastawiony na kraje sąsiednie lub oddalone.

Można by zapytać – cóż to za święto…? Powinno być wykreślone z kalendarza, bo przecież kolonializm zakończył się u schyłku XX wieku, Jednak jego ślady są obserwowane do tej pory. Choć zmienił się jego charakter. Dzisiaj coraz częściej mówi się nie o kolonializmie terytorialnym, czyli tym z którym nam się najbardziej kojarzy. A raczej o kolonializmie ekonomicznym, kolonializmie w białych rękawiczkach, który nie jest prowadzony dzięki armadom flotylli i armii. Tu amunicją są pieniądze….

Kolonializm ekonomiczny, to nic innego jak polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabiej rozwiniętych. Wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Kolonizacji ekonomicznej dokonuje się za pomocą kapitału finansowego, narzucania lub lobbowania legislacji, przewagi technologicznej, mediów czy zwykłego kupowania polityków.

Czy pomyślałeś jadąc w egzotyczną podróż swego życia, iż przykładasz się do tego procederu? Ekskluzywne hotele, kurorty nadmorskie na malowniczych i do niedawna dzikich terenach budowane są na ziemiach kupowanych za przysłowiowy „grosz”. Gdy Ty pławisz się w luksusach, kąpiesz w basenach i popijasz drinki z parasolką, rodowici mieszkańcy klepią biedę. Żyją w nędzy i ubóstwie niejednokrotnie za 2 dolary dziennie utrzymując całą rodzinę. Ale to wszystko dzieje się za ogrodzeniem hotelu – kolonializm XXI wieku.

Nie bez echa, pozostają też głosy, że Polska po 1989r. uległa właśnie takiej kolonizacji ekonomicznej. „Nadal mamy swój język, ba nawet sporo prywatnych nieruchomości i swoją walutę ale zabrano nam najważniejsze – przedsiębiorstwa i mądrych ludzi (ich czas pracy), czyli najważniejsze narzędzia do budowy kapitału i zamożności w długim terminie.”

Czy to słuszne twierdzenie…? Odpowiedzcie sobie sami…