4 marca – Wirus nie jedno ma imię

0
Wirus brodawczaka ludzkiego - źródło wikipedia.org

Regularne wykonywanie badań cytologicznych oraz test na obecność wirusa brodawczaka HPV najbardziej chronią przed zachorowaniem na raka szyjki macicy , wyjątkowo groźnym nowotworem złośliwym – przypominają eksperci z okazji obchodzonego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Świadomości HPV.  Ale będzie też dzisiaj o Kaziukach, Międzynarodowym Dniu Mistrza Gry, Światowym Dniu Nauk Inżynieryjnych na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz o gramatyce języka polskiego, bo dziś również Dzień Gramatyki.

Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV

Światowa Organizacja Zdrowia w kwietniu 2009 roku opublikowała oficjalne stanowisko uznające raka szyjki macicy i inne choroby wywołane przez wirusa brodawczaka ludzkiego za problem zdrowia publicznego o zasięgu globalnym. Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV został zainicjowany w 2018r. przez International Papillomavirus Society.

Regularne wykonywanie badań cytologicznych oraz test na obecność wirusa brodawczaka HPV najbardziej chronią przed zachorowaniem na raka szyjki macicy, wyjątkowo groźnym nowotworem złośliwym – przypominają eksperci.

Dr Grzegorz Głąb, specjalista ginekologii i położnictwa, porównuje HPV z obecnym, najbardziej trapiącym nas problemem – pandemią COVID-19 następująco: „Znajdujemy się w czasie pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Aktualne wydarzenia wzbudzają zrozumiałe zainteresowanie problemem śródmiąższowego zapalenia płuc o bardzo gwałtownym przebiegu i burzliwych, szybko narastających objawach. Z epidemiologicznego punktu widzenia zakażenie HPV, też ma charakter pandemii szerzącej się od wieków, jednak o bardzo powolnym, wieloletnim i praktyczne bezobjawowym przebiegu. Kobiety umierające z powodu raka szyjki macicy, czy innych płaskonabłonkowych nowotworów HPV zależnych, nie są bohaterkami rankingów czy żółtych pasków z dopiskiem PILNE! Wcale nie jest ich garstka, tylko ponad 500 tys. rocznie. Nasza wiedza o HPV jest ogromna i dobrze usystematyzowana, w przeciwieństwie do COVID-19, o którym wiemy wciąż niewiele. Od lat znamy dokładnie budowę strukturalną, kod genetyczny, dysponujemy molekularnymi metodami detekcji, znamy biomarkery, które pojawiają się na najwcześniejszych etapach choroby, a co najważniejsze od 14 lat ludzkość dysponuje bezpiecznymi szczepionkami o coraz szerszym składzie antygenowym”.

Jak wynika z badań Polki wykazują się dobrą wiedzą na temat podstawowych zagadnień dotyczących wirusa HPV. Mają jednak problem z bardziej szczegółowymi aspektami, takimi jak metody leczenia zmian wywołanych wirusem oraz profilaktyką. Jedynie 15% wskazuje szczepionki jako środek profilaktyki HPV.

Kaziuki

Kaziuk (Kaziuki, lit. Kaziuko mugė) – odbywający się od czterystu lat jarmark odpustowy w Wilnie w dzień świętego Kazimierza (4 marca). W jego trakcie odbywały się pochody na czele z kuglarzami i przebierańcami. Kaziuki miały miejsce na Placu Katedralnym, a od 1901 roku na Placu Łukiskim. W okresie międzywojennym pochód otwierał przebrany za św. Kazimierza wilnianin.

 

Święty Kazimierz to nikt inny jak nasz Kazimierz Jagiellończyk, który został obwołany świętym w 1602 roku. Od tego czasu w dzień świętego Kazimierza – 4 marca – w Wilnie organizowany był jarmark, ale obecnie obchodzony jest nie tylko tam.

Współcześnie to trzydniowy kiermasz odbywający się w różnych miejscach miasta połączony z występami artystycznymi. Można tu spotkać wiele ciekawych wyrobów rzemiosła ludowego i artystycznego. Kaziuki stały się popularne również w innych miastach Litwy, a także np. w Grodnie na Białorusi.

W Polsce najhuczniej Kaziuki są organizowane w Poznaniu, Szczecinie i Białymstoku, ale warto też zwrócić uwagę na inne miejscowości, w których kościoły lub parafie pod wezwaniem tego świętego mogą organizować odpusty.

Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry

Idea celebrowania tego święta narodziła się na forum społeczności gier RPG EN World w grudniu 2012 roku. Dzień Mistrza Gry to coroczny dzień w którym pokazujemy szczególnie, że doceniamy pełnioną role przez Mistrza Gry.

Mistrz Gry to osobą, która działa jako organizator, mistrz ceremonii, a w przypadku pytań dotyczących zasad, pełni rolę arbitra i moderatora wieloosobowych gier fabularnych. W wielu systemach mistrz gry jest określany wyrażeniem bardziej pasującym do konwencji w której toczy się gra, np. w Wiedźminie jest to Bajarz a w chyba najstarszej grze fantasy Dungeons & Dragons jest to mistrz podziemia. Mistrz Gry ma pełną kontrolę nad światem – kontroluje wszystkie wydarzenia zewnętrzne oraz postacie oprócz postaci graczy. Tylko on dysponuje też pełną informacją o świecie.

Światowy Dzień Nauk Inżynieryjnych na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (World Federation of Engineering Organizations – WFEO) oraz UNESCO wyszły z inicjatywą ustanowienia Światowego Dnia Inżynierii – święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development) jest obchodzony corocznie począwszy od 4 marca 2020 r. WFEO zaproponowało dzień 4 marca, gdyż data ta nawiązuje do dnia założenia organizacji w 1968 r.

Obchody Światowego Dnia Inżynierii to promocja inżynierii jako kariery zawodowej. Międzynarodowy dzień ze skoordynowanymi obchodami na całym świecie pomoże zainspirować tysiące młodych ludzi do stania się inżynierami. Wspólne święto będzie okazją do promocji i rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii dla zrównoważonego rozwoju, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia działań technicznych i ich twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

Ze względu na trwającą nadal pandemię, Organizatorzy Światowego Dnia Inżyniera FSNT-NOT wraz z Politechniką Śląską zapraszają do wzięcia udziału w centralnych obchodach organizowanych w formule online w dniu 4 marca 2021 r.

Dzień Gramatyki

Dzień Gramatyki obchodzony 4 marca ma zwracać uwagę na gramatykę języka ojczystego, na jej znaczenie we właściwym porozumieniu i skutecznej komunikacji.

Gramatyka to nauka o języku zajmująca się jego budową i funkcjonowaniem. Dla większości ludzi gramatyka, to zło konieczne, od którego ucieka się jak od ognia. Bo kto by spamiętał te wszystkie koniugacje, deklinacje, imiesłowy. Jednak kiedy jako dzieci uczymy się mówić, wiele reguł gramatycznych nabywamy w sposób automatyczny. Dzięki temu potem, w codziennych rozmowach, nie zastanawiamy się, jak odmieniać rzeczowniki czy czasowniki. Miewamy czasem problemy z jakimiś językowymi wyjątkami czy trudnymi przypadkami, ale wyeliminowaniu takich sytuacji sprzyja właśnie nauka gramatyki w szkole.

Znajomość zasad gramatycznych umożliwia nam poprawne wyrażanie się zarówno w mowie, jak i w piśmie. Jeśli wyrażamy się poprawnie, nasi słuchacze lub czytelnicy właściwie rozumieją to, co chcemy im powiedzieć. Zmniejszą się wówczas ryzyko, że ktoś zrozumie nas źle, niezgodnie z naszymi intencjami. A wszak o to chodzi w każdej komunikacji- żeby była skuteczna, czyli żeby inni rozumieli nas tak, jak tego chcemy i oczekujemy oraz żebyśmy my właściwie rozumieli innych.

Jeżeli w szkole zaniedbamy naukę gramatyki, to z pewnością będziemy mieć problemy również w dorosłym życiu. Bo nawet teraz, w dobie pisanych skrótami SMS-ów i e-maili gramatyka jest potrzebna. Jeżeli w krótkim SMS-ie użyjemy nieprawidłowej gramatycznie formy, to odbiorca może nas nie zrozumieć i błędnie odczytać nasze zamiary.