24. marca. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

0
Markowa (województwo podkarpackie), uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. - Źródło: wikipedia.org

Kartka z kalendarza – 24. marca – sprawdzamy dla Was co kryje w sobie kalendarz. Dziś obchodzimy m.in. Narodowy Dzień Życia, Światowy Dzień Gruźlicy, Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar, a także Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Z mniej oficjalnych i poważnych okazji do świętowania, dziś warto sięgnąć po lody, bo właśnie 24. marca to Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych. 

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

To święto, które zostało ustanowione w 2018 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Poświęcone jest upamiętnieniu Polaków ratujących Żydów i warto tego dnia wyrazić szacunek wszystkim tym, którzy ryzykując życie ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Holocaust odcisnął ogromne piętno na narodzie żydowskim, a śmierć poniosły miliony osób wyznających judaizm. 24. marca to dzień, w którym można podziękować tym Polakom, którzy nie zważając na konsekwencje ratowali Żydów przed zagładą.

Narodowy Dzień Życia

To kolejne bardzo ważne święto obchodzone dziś. Ustanowione zostało przez Sejm RP w 2004 roku, a jego celem jest między innymi wzbudzenie refleksji nad tematami związanymi z ochroną i budowaniem szacunku do życia ludzkiego. Zgodnie z założeniami Narodowy Dzień Życia powinien być także okazją do budowania solidarności społecznej, a także podejmowania działań wspierających i chroniących życie.

Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar

To – jak wskazuje nazwa – międzynarodowe święto, które zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2010 roku. W jego ramach założono trzy główne cele, które właśnie 24. marca są przypominane. Pierwszym celem obchodów święta jest oddanie czci pamięci ofiarom systematycznego łamania praw człowieka i propagowanie znaczenia prawa do prawdy i sprawiedliwości. Drugim celem jest oddanie hołdu tym, którzy narazili lub stracili swoje życie w walce o ochronę i promowanie praw człowieka. Trzecim celem jest wyrażenie uznania i oddanie hołdu dla arcybiskupa Oscara Arnulfo Romero z Salwadoru, który został zamordowany 24.03.1980 roku, za to, że bronił zasad praw ochrony życia, promował godność człowieka i sprzeciwiał się wszelkim formom przemocy.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w swoich wytycznych, wezwało wszystkie państwa członkowskie, a także różnego rodzaju organizacje społeczne do uczczenia i promowania idei święta.

Światowy Dzień Gruźlicy

To święto ustanowione przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę poinformowania świata o wyizolowaniu prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882 roku. Obchody tego święta mają podnosić świadomość społeczeństwa na temat gruźlicy, a także zwiększać wysiłki celem wyeliminowania tej choroby. Okazuje się, że na świecie wciąż bardzo dużo ludzi cierpi na gruźlicę, a tylko zdecydowane działania pomogą zwalczyć jej rozprzestrzenianie. Dzisiejsze święto daje także okazję do rozpowszechniania informacji o zapobieganiu chorobie, zwiększania dostępu do szybkich i tanich badań oraz zbierania funduszy na leczenie chorych.

Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych

Kto nie lubi lodów? Zwłaszcza wiosną czy latem? To jeden z ulubionych przysmaków zarówno dzieci jak i dorosłych. Jedząc lody rzadko zastanawiamy się jak powstały. A to ma kluczowe znaczenie dla ich smaku, walorów i tego w jaki sposób wpływają na nasze zdrowie. Lody rzemieślnicze to lody, które są w 100% naturalne. Pozbawione są chemicznych dodatków. Powstają w małych, często rodzinnych zakładach, gdzie główny nacisk kładzie się właśnie na ich jakość, a nie masową produkcję. 24. marca to idealny dzień na to, by właśnie po takie lody sięgnąć. Święto to zostało obchodzone jest w Unii Europejskiej i zostało ustanowione przez Parlament Europejski.