30. kwietnia. Dziś obchodzimy m.in. Międzynarodowy Dzień Jazzu

0
Obraz Social Butterfly z Pixabay

Kartka z kalendarza – 30. kwietnia – sprawdzamy dla Was co kryje w sobie kalendarz. Słońce wzeszło o godzinie 5:04, a zajdzie o 20:01. Imieniny obchodzą m.in.: Maria, Katarzyna, Jakub, Andrea, Benedykt, Donat, Maksym i Chwalisława. Dziś obchodzimy m.in. Międzynarodowy Dzień Jazzu i Ogólnopolski Dzień Koni. Oprócz tego, 30. kwietnia to także Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci oraz Dzień Uczciwości.

Międzynarodowy Dzień Jazzu

W założeniach tego święta jest podnoszenie świadomości społecznej na temat jazzu, korzeni, stylów oraz promowanie tego gatunku muzyki na świecie. Ustanowiono je w 2011 roku na 36. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, a pierwsze obchody zrealizowano w kwietniu 2012 roku. Dzień ten jest okazją do tego, by także promować i uznać dorobek przedstawicieli jazzu, którzy przez dziesięciolecia ukształtowali ten gatunek. Do najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych zaliczyć można, m.in. Krzysztofa Komedę, Tomasza Stańko, Zbigniewa Namysłowskiego, Urszulę Dudziak, Leszka Możdżera i wielu innych. To właśnie ich muzykę dziś Państwu polecamy szczególnie.

Ogólnopolski Dzień Koni

Konie przez lata (i w wielu rejonach także do dziś) pomagały człowiekowi. Były sumiennymi i silnymi pracownikami, pełniły funkcje transportowe, pomagały w gospodarstwach. Dziś ich rola na szczęście się zmienia, ale wciąż – jak się okazuje wiele ludzi źle traktuje te zwierzęta. Ogólnopolski Dzień Konia został ustanowiony po to by przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec tych zwierząt, by rozmawiać o koniach, promować ich inteligencję i współczesne funkcje. Przypomnijmy, że zwierzęta te dziś głównie wykorzystywane są w celach rekreacyjno-sportowych. Oprócz tego, pomagają ludziom – w trakcie hipoterapii.

Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych oraz Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

Te dwa wydarzenia mają skalę ogólnoświatową. Ich ustanowienie wiąże się z rekomendacjami wielu stowarzyszeń, organizacji i Rady Europy. Okazuje się niestety, że współcześnie wciąż trzeba mówić głośno o tym, że kary cielesne, czy bicie dzieci nie są dobre, nie wolno ich stosować i nie przynoszą żadnych pozytywnych skutków. Jak podają różnego rodzaju źródła, w Polsce wciąż wiele dzieci staje się ofiarami przemocy. Niestety też, wiara w skuteczność bicia w wychowaniu dzieci skutkuje społecznym przyzwoleniem na stosowanie przemocy wobec nich. Zwłaszcza dziś warto się przeciwstawiać takim tezom i mówić głośno o tym, że w Polsce od 2010 roku obowiązuje ustawowy zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim. Dodatkowo, osoby będące świadkami takich sytuacji mają obowiązek powiadomić odpowiednie służby (Policję, prokuraturę).

Dzień Uczciwości

To święto nietypowe, ale promujące jedną z najważniejszych wartości ludzkich – uczciwość. To okazja do promocji tej cechy, do mówienia o tym, że uczciwość zawsze popłaca, a kłamstwo ma krótkie nogi. Dzień uczciwości chętnie obchodzony jest w szkołach na całym świecie i – od niedawna – coraz częściej także w dużych firmach, korporacjach, które promują także uczciwość i przejrzyste zasady w biznesie. Warto kierować się uczciwością – nie tylko dziś, ale i na co dzień.