8 czerwca. Dziś obchodzimy m.in. Dzień Cyrku bez Zwierząt

0
Źródło: Koalicja Cyrk bez Zwierząt

8 czerwca – sprawdzamy dla Was, co kryje w sobie kalendarz. Słońce wzeszło o godzinie 4:14, a zajdzie o 20:56. Imieniny obchodzą m.in.: Medard, Seweryn, Jakub, Maria i Wilhelm. Dziś Dzień Cyrku bez Zwierząt, Światowy Dzień Guza Mózgu, Światowy Dzień Oceanów i Dzień Informatyka.

Dzień Cyrku bez Zwierząt

Wątpliwym jest, czy można nazwać rozrywką obserwowanie cierpienia zwierząt, zmuszanych do wykonywania różnych sztuczek. Jednoznaczne zdanie na ten temat ma koalicja organizacji pozarządowych, która w ramach programu „Cyrk Bez Zwierząt” ustanowiła pierwsze z dzisiejszych świąt. Sama kampania ma jeden nadrzędny cel: doprowadzić do prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terenie Polski. Obecnie taki przepis nie obowiązuje, choć warto zaznaczyć, że wiele samorządów w drodze uchwały zakazuje takich praktyk na swoim terenie. Wiążą się z tym jednak dwa problemy – po pierwsze, cyrk może odwołać się od decyzji samorządu, bo na poziomie centralnym taka działalność nie jest zabroniona, a uchwała nie może stać w sprzeczności z prawem ogólnopolskim; po drugie zaś, kiedy samorząd odmawia udostępnienia miejsca, często robią to inne instytucje, które w ten sposób zwyczajnie zarabiają i zdają się nie zauważać, że tym samym przyczyniają się do cierpienia cyrkowych zwierząt. Bo chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że życie i częste podróżowanie w ciasnych klatkach oraz wielogodzinne treningi są dla nich męczarnią.

Zobacz koniecznie film pod tekstem artykułu

Światowy Dzień Guza Mózgu

W 2000 roku Niemieckie Stowarzyszenie Guza Mózgu (Deutsche Hirntumorhilfe e.V.) zdecydowało się ustanowić ogólnoświatowe święto, poświęcone tej chorobie. W ten sposób chciano zwrócić uwagę na raka mózgu, który w porównaniu z innymi nowotworami występuje zdecydowanie rzadziej. Co roku u ok. 100 tysięcy osób diagnozuje się guza mózgu, w tym 3 tysiące to przypadki złośliwego nowotworu, a najczęściej występujący rak płuc to 1,8 miliona zachorowań rocznie. Ta ogromna dysproporcja sprawia, że guz mózgu nie tak często pojawia się w debacie publicznej.

Światowy Dzień Guza Mózgu ma też uświadamiać, z jakimi problemami muszą na co dzień mierzyć się chore osoby, a przecież uciążliwych objawów nie brakuje – od osłabionych kończyn, twarzy lub jednej strony ciała, poprzez trudności w chodzeniu i wykonywaniu rutynowych czynności czy zmiany osobowości, po utratę pamięci. A przede wszystkim jest to choroba śmiertelna, odpowiadająca za ok. 2 tysiące zgonów rocznie tylko w naszym kraju. Takie święta jak to przypomina o konieczności dalszych badań nad metodami leczenia, by dać kolejnym ofiarom guza mózgu szansę na życie.

Światowy Dzień Oceanów

Zajmują ponad 70% powierzchni Ziemi i dają dom tysiącom gatunków zwierząt i roślin. Mowa oczywiście o oceanach – Atlantyckim, Arktycznym, Indyjskim, Południowym i Spokojnym – które również obchodzą dziś swoje święto. Pomysł jego ustanowienia pojawił się po raz pierwszy w 1992 roku w Rio de Janeiro, podczas Szczytu Ziemi (Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju), ale oficjalnie powstało dopiero w roku 2008 za sprawą ONZ. Celem jest oczywiście popularyzowanie wiedzy na temat samych oceanów i organizmów je zamieszkujących, a także zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczania ich przez działalność człowieka, przede wszystkim przemysłową. Z tego powodu codziennie w oceanach pojawia się ropa naftowa, benzyna, ołów, żelazo, rtęć i inne szkodliwe substancje. Jak wskazują naukowcy, zanieczyszczenie wód oceanicznych połączone z globalnym ociepleniem powoduje, że wymierają rafy koralowe. Do tej pory utraciliśmy już ok. 20% z nich, a jeśli nie zmienimy swoich zachowań i nie zaczniemy bardziej dbać o środowisko, do 2100 roku rafy koralowe mogą zupełnie zniknąć z powierzchni Ziemi. Warto mieć to na uwadze nie tylko w Światowy Dzień Oceanów.

Dzień Informatyka

8 czerwca świętują też informatycy – programiści, architekci oprogramowania, inżynierowie sprzętu komputerowego, administratorzy systemów komputerowych i inni, bo współczesna branża IT składa się już z kilkudziesięciu profesji. Wszystkim im należą się dziś serdeczne życzenia.