12. września. Dziś obchodzimy m.in. Święto Wojsk Lądowych i Święto Brukarza

0
fot. Daniel Chojak / www.wojsko-polskie.pl

Kartka z kalendarza – 12. września – sprawdzamy dla Was co kryje w sobie kalendarz. Słońce wzeszło o godzinie 6:05, a zajdzie o 18:59. Imieniny obchodzą m.in. Maria, Maja, Gwidon, Amadeusz, Franciszek, Marlena, Sylwin i Tacjan. Na 12. września przypadają takie święta jak: Święto Wojsk Lądowych, Dzień Brukarza oraz Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe.


Święto Wojsk Lądowych
W tym roku mija 338 lat od wydarzenia, które do dziś jest powodem do dumy dla wszystkich Polaków. W 1683 roku – 12. września – wojska dowodzone przez Jana III Sobieskiego pokonały pod Wiedniem stutysięczna armię turecką. To wydarzenie, które nazywane jest także odsieczą wiedeńską i na jego pamiątkę obchodzimy dziś Święto Wojsk Lądowych.

Święto to zostało ustanowione w 1996 roku na mocy decyzji ówczesnego ministra obrony narodowej Stanisława Dobrzańskiego. Warto zaznaczyć, że wojska lądowe są największym rodzajem sił zbrojnych RP. Szacuje się, że służy w nich ponad 50 tysięcy żołnierzy, którzy tworzą trzon wojska.

Do głównych zadań wojsk lądowych należy m.in. obrona kraju przed atakiem lądowo-powietrznym, udział w misjach zagranicznych, a także pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Co roku – z odezwą i przemówieniem do żołnierzy zwraca się także Minister Obrony Narodowej, który składa pełniącym służbę życzenia okolicznościowe. W różnych miejscach kraju organizuje się także wydarzenia wpisujące się w charakter tego święta.

Wszystkim żołnierzom życzymy dzisiaj pomyślnych misji, satysfakcji z pełnionej służby, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Dziękujemy za to, że tak dzielnie służycie dla nas wszystkich i RP!

Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe
To święto uchwalone w 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Nawiązuje do umownego i ekonomicznego podziału państw świata na kraje bogate – północne i biedne – południowe. Te na południu oprócz problemów finansowych borykają się także z różnymi kryzysami gospodarczymi, klimatycznymi i społecznymi. Ich bolączki zostały dostrzeżone i w ślad za tym, że wiele państw półkuli południowej to byłe kolonie, podjęto chęć współpracy, która ma pobudzić ich rozwój. Współpraca jest tutaj kluczowa, bo dawniej przeważał podgląd, że krajom tym należy pomagać – wysyłając różnego rodzaju pakiety pomocowe. Dziś przyjmuje się za najważniejsze – pobudzenie ich potencjału ekonomicznego, rozwoju gospodarczego i społecznego.

Data święta nawiązuje do przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne w 1978 roku w Buenos Aires Planu Działania dla Promocji i Realizowania Współpracy Technicznej pomiędzy krajami rozwijającymi się.

Dzień Brukarza
Chodniki, deptaki, niektóre ulice – łączy je bruk, po którym stąpamy i jeździmy każdego dnia. Czy przechadzając się albo jadąc autem zastanawialiście się kiedyś, że ktoś Waszą ścieżkę lub parking z kostki brukowej ułożył? To brukarze – którzy dziś obchodzą swoje święto.

Dzień ten ustanowiono jako święto brukarza w 2017 roku z inicjatywy firmy Polbruk S.A. Jego celem jest m.in. uświadamianie społeczeństwa jak ciężką pracę wykonują brukarze. To zajęcie ciężkie pod kątem fizycznym, ale także ze względu na to, że trzeba je wykonywać w nawet najgorszych warunkach atmosferycznych, z zagrożeniem zdrowia, w niesprzyjającym otoczeniu.

Święto – zgodnie z założeniami – ma być także rodzajem akcji, prowadzonej długofalowo, by stworzyć przestrzeń do komunikacji i wsparcia dla wszystkich brukarzy. Dziś im wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia i dziękujemy za ich trudną i wymagającą pracę!