4. października. Dziś obchodzimy m.in. Światowy Dzień Zwierząt i Światowy Dzień Onkologii

0
Obraz Sarah Richter z Pixabay

Kartka z kalendarza – 4. października – sprawdzamy dla Was co kryje w sobie kalendarz. Słońce wzeszło o godzinie 6:41, a zajdzie o 18:07. Imieniny obchodzą m.in. Petroniusz, Faust, Konrad, Franciszek, Lucjan, Piotr i Dobromiła. Na 4. października przypadają takie święta jak: Światowy Dzień Mieszkalnictwa, Światowy Dzień Zwierząt i Światowy Dzień Onkologii.

Światowy Dzień Mieszkalnictwa

Od ponad 30 lat pierwszy poniedziałek października – w tym roku 04.10 – to Światowy Dzień Mieszkalnictwa. To święto ustanowione przez ONZ, w którym podkreślane jest prawo do godnego miejsca życia jako jedno z podstawowych praw człowieka. Dziś też sporo rozmawia się i szuka się sposobów by aktywnie przeciwdziałać bezdomności.

Jak pokazują dane statystyczne – problemy mieszkaniowe to jeden z trzech najważniejszych i najczęściej wskazywanych typów problemów wszystkich obywateli naszego kraju. Często też są jednym z czynników wpływających na podjęcie decyzji o emigracji z kraju. Niestety też, warunki mieszkaniowe dużej grupy Polaków są jednymi z najgorszych w całej Europie.

Podobne problemy mają także mieszkańcy innych krajów, dlatego ONZ podjęła decyzję o tym, by właśnie w październiku rozmawiać na ten temat, próbować szukać sposobów reagowania na kryzys bezdomności, pomagać ludziom żyjącym w skrajnie złych warunkach. Do różnego rodzaju wydarzeń, szkoleń, konferencji i akcji przyłączają się zwykli obywatele, ale także przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacje samorządowe i sektor prywatny.

Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt to dzień związany z szeroko pojętymi prawami zwierząt, ale także święto związane z datą wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii.

Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na charakter, poglądy, narodowość, stan majątkowy i każdy, kto prosi o pomoc, wróg czy przyjaciel powinien być wysłuchany i przyjęty.

Dzisiejsze święto ma kilkudziesięcioletnią tradycję. Zostało ustanowione w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10. października. Jego obchody mają zwracać uwagę i zmieniać na lepsze zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt, uświadamianie ludziom, że zwierzęta to również istoty żywe, które mają swoje prawa.

Na całym świecie (w Polsce także) organizowane są różnego rodzaju obchody, w trakcie których zwraca się uwagę na los zwierząt (w tym bezdomnych), piętnuje się znęcanie nad zwierzętami, rozmawia i szuka się pomysłów, by poprawić warunki bytowe w schroniskach. To dzień, w którym tematem głównym są zwierzęta – ich los, byt, zdrowie. Pamiętajmy o naszych braciach młodszych – zajrzyjmy do schroniska, sprawdźmy jak możemy pomóc zwierzętom.

Światowy Dzień Onkologii

Dziś obchodzimy bardzo ważne święto – dzień, w którym apeluje się do ludzi o podejmowanie działań profilaktycznych, by ochronić ich życie i zdrowie. Światowy Dzień Onkologii to także dzień, w którym zwraca się uwagę na problemy osób walczących z nowotworami.

Wraz z postępem nauki, na całym świecie opracowywane są nowoczesne metody leczenia i coraz więcej nowotworów można wyleczyć. Jeden czynnik niestety pozostaje niezmienny – profilaktyka i moment, w którym diagnozuje się chorobę. Im szybciej nowotwór zostanie wykryty, tym większa szansa na jego całkowite wyleczenie. W Polsce niestety wciąż wiele ludzi umiera w walce z chorobą.

Najczęściej diagnozowane są nowotwory płuc, oskrzeli, piersi, wątroby, jelita grubego. W Unii Europejskiej stały się główną przyczyną zgonów.

W dniu dzisiejszego święta różnego rodzaju organizacje, lekarze, pielęgniarki, osoby ze zdiagnozowanymi nowotworami i te, które zostały wyleczone uświadamiają wszystkim, że każdy może zachorować na raka. Wiele zależy od nas samych – a podstawą są regularne badania – o które apelują wyżej wymienieni.

Jest kilka zasad, które pomogą nam uniknąć raka. Dzisiejsze święto, to dobry moment, by zacząć je stosować. Wśród porad są takie jak np.: nie pal – rzuć palenie jak najszybciej; utrzymuj prawidłową masę ciała; bądź aktywny fizycznie – codziennie; przestrzegaj zasad prawidłowego żywienia; ogranicz spożycie alkoholu; unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania: raka jelita grubego, raka piersi, raka szyjki macicy.