21. września. Dziś obchodzimy m.in. Dzień Służby Celnej oraz Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie

0
fot. KAS
Reklama

Kartka z kalendarza – 21. września – sprawdzamy dla Was co kryje w sobie kalendarz. Imieniny obchodzą m.in. Mira, Mateusz, Aleksander, Daria, Euzebiusz, Jonasz, Kastor, Maura, Melisa i Pacyfik. Na 21. września przypadają takie święta jak: Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie, Dzień Służby Celnej, Światowy Dzień Choroby Alzheimera i Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.


Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie

To święto z bardzo ważnym przesłaniem i ideą. Obchodzone jest corocznie 21 września i zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku.

Dzień Pokoju ma w swoich założeniach wzmocnienie samej idei pokoju i obchodzony jest dla uczczenia i wsparcia idei pokojowego współżycia ludów i narodów. Pierwsze obchody odbyły się 21 września 1982 roku.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

Co roku, oficjalne uroczystości rozpoczyna Sekretarz Generalny ONZ, który uderza w Dzwon Pokoju znajdujący się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Dzwon został podarowany przez japońską organizację World Peace Bell Association. Jest on jedną z 50 identycznych kopii dzwonu w Hiroszimie zniszczonej wybuchem bomby atomowej w 1945 roku. Na dzwonie widnieje napis: „Niech żyje absolutny pokój na świecie”.

Obchody tego święta mają zwrócić uwagę społeczeństw na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju oraz sprzeciw wobec wojen. Do realizacji idei tego dnia włączył się także Kościół katolicki, który zwyczajowo realizuje Dzień Modlitwy o Pokój.

Dzień Służby Celnej

To polskie święto obchodzone corocznie 21. września, na mocy zapisu ustawy z 1999 roku. W myśl tej dyrektywy, dzień ten uchwalono w celu podkreślenia znaczenia Służby Celnej dla gospodarki i społeczeństwa kraju, a także Unii Europejskiej. Jest to także – przede wszystkim – święto wszystkich funkcjonariuszy i pracowników SC.

Dziś odbędą się różnego rodzaju uroczystości, w trakcie których wręczone zostaną awanse, wyróżnienia i odznaczenie Zasłużony dla Służby Celnej. Organizowane są także plenerowe imprezy dla celników i ich rodzin. Centralne uroczystości odbywają się zaś tradycyjnie w Ministerstwie Finansów.

Co ciekawe, święto ma swoje odpowiedniki na świecie, np. 25.06 na Ukrainie, czy na całym świecie – 26.01 jako Światowy Dzień Celnictwa.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Dziś przypada także dzień choroby, która została opisana w 1996 roku przez Aloisa Alzheimera. Choroba, którą zdefiniował, to poważne schorzenie układu nerwowego polegające na stopniowej utracie funkcji umysłowych odpowiadających za myślenie, komunikację, zachowanie.

U chorych diagnozuje się taki objawy jak m.in. problemy z pamięcią, orientacją, rozumieniem, liczeniem. Występują też zaburzenia oceny sytuacji i mowy. Choroba jest nieodwracalna i może się rozwijać nawet przez wiele lat. Obecnie chorzy objęci są terapią, która pozwala poprawić jakość życia.

W światowym dniu tej choroby organizowane są liczne prelekcje, wykłady, działania informujące, a także rozpowszechniane są informacje gdzie chorzy mogą szukać pomocy, jak diagnozować pierwsze symptomy, jakie działania pomoce udzielane są rodzinom.

Wiedza o tej chorobie, która dziś szczególnie jest propagowana, może pomóc zrozumieć ludzi chorych jak i ich opiekunów. Dzięki informacjom można także uważnie obserwować np. najbliższe osoby pod kątem wczesnych objawów choroby.

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu

To kolejne święto, które przypada na 21. września. Światowy Dzień Orderu Uśmiechu obchodzony jest na całym świecie, a został ustanowiony przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu 4 października 2003 roku w Świdnicy.

Powstanie tego święta zawdzięczamy inicjatywie doktora Cezarego Leżeńskiego. Jego propozycja związana była z jubileuszem 35-lecia Orderu Uśmiechu. Święto ma na calu propagowanie idei dziecięcego Orderu Uśmiechu, podmiotowości dziecięcej, praw dziecka, dziecięcego obywatelstwa i pedagogiki Janusza Korczaka.

Reklama