Marnotrawią i dewastują(2)

A po nas choćby potop…