Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Adama Mazguły