Dariusz Gieroń powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu

0
fot. KW PSP w Opolu

Bryg. Dariusz Gieroń od sierpnia br. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu, a z dniem 1 października 2020 r. został powołany na to stanowisko. Oficer otrzymał akt powołania z rąk Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Krzysztofa Kędryka. Uroczystość odbyła się 30 września w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu.


Bryg. Dariusz Gieroń służbę rozpoczął w 1996 roku podejmując naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a po jej ukończeniu w 1998 roku rozpoczął służbę w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Częstochowie przekształconej w 1999 roku w Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Bryg. Dariusz Gieroń początkowo pełnił służbę w podziale bojowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i nr 2 w Częstochowie, później jako dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania PSP w Częstochowie i już w systemie codziennym jako Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, pełnił też funkcję dowódcy kompanii gaśniczej COO „Poraj”.

Z dniem 1 marca 2018 r. został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu gdzie od 1 lipca 2018 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału w wydziale operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Pełnił nieetatową funkcję szefa sztabu Wojewódzkiej Brygady Odwodowej „Opole” oraz funkcję oficera prasowego Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W toku służby wielokrotnie uczestniczył w działaniach ratowniczych, a także w ćwiczeniach międzywojewódzkich, zarówno jako ćwiczący jak i w zespole rozjemców Komendanta Głównego PSP.

Podczas dotychczasowej służby bryg. Dariusz Gieroń został odznaczony złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej  oraz brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.