Genealodzy znów najadą na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu

0

W dniach 21–23 września 2018 r. na brzeskim Zamku odbędzie się piąta edycja Ogólnokrajowej Konferencji Genealogicznej. Trwa otwarty nabór na wystąpienia i targi. Wśród proponowanych tematów są m.in. życie codzienne dawnych mieszczan, źródła litewskie, białoruskie i niemieckie, odnoszące się do tematyki konferencji.


Celem wydarzenia jest podnoszenie wiedzy z zakresu genealogii, wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc, także w formie wykładów, warsztatów lub konsultacji. Organizatorzy wydarzenia kierują zaproszenia m.in. do pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników muzeów i bibliotek, studentów, badaczy środowisk genealogicznych.
Podczas spotkania chętni mogą zabrać głos także w formie prelekcji

Konferencja realizowana jest przez Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy, Archiwum Państwowe w Opolu, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu oraz gospodarza miejsca spotkania – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Zapisy oraz szczegółowe informacje o tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej dostępne są pod adresem: https://genealodzy.opole.pl/konferencja2018