Każdy z nas jest wyjątkowy, czyli o poczuciu własnej wartości

0
Fot. Anna Glińska

Zdarza się, że mamy kłopoty, nie wiemy jak postąpić, co robić… Wtedy pomocne mogą okazać się książki, w których bohaterowie mają te same problemy, opisane są podobne sytuacje. Książki „pomagajki” mogą być ogromnym wsparciem w trudnych chwilach.


15 lutego 2019 roku w Klubie 1. Pułku Saperów w Brzegu na kolejnych zajęciach biblioterapeutycznych uczniowie klasy II a z PSP nr 3 rozmawiali o tym, że warto każdego dnia myśleć o sobie dobrze, mieć poczucie własnej wartości.

Każdy z nas, różni się od innych nie tylko wyglądem; mamy inne cechy charakteru, pewne umiejętności, talenty z których możemy być zadowoleni i dumni. Dzięki pozytywnemu myśleniu o sobie samym wzmacniamy wiarę we własne możliwości.

Na papierowych, zielonych listkach uczestnicy zapisywali zdolności, z których są dumni i przyczepiali do gałęzi Drzewa Mocy. W ten sposób powstało drzewo ukazujące i odkrywające siłę i talenty wszystkich uczniów klasy. Okazało się np., że dużo osób lubi rysować lub gra na instrumentach muzycznych.

Po lekturze „Bajki o pszczółce” Marii Molickiej dzieci ustaliły, że mimo niepowodzeń nie można się poddawać. Trzeba poznawać swoje mocne strony, rozwijać je, aby odnieść sukces.

Korzystając z niezastąpionego „Uczniowskiego Słownika Języka Polskiego” uczniowie wyjaśnili znaczenie poznanych słów: „wyjątkowy”, „wartość”, „sukces”, „talent”. Na specjalnej planszy zapisano przykłady znanych dzieciom talentów.

Swoje sukcesy osiągnięte tego dnia uczestnicy zapisali na kolorowych karteczkach
i umieścili w Słoiku Zadowolenia. Taki słoik jest wspaniałą receptą na kiepski nastrój i smutny dzień. Wyciągnięte ze Słoika karteczki z pewnością poprawią humor
i sprawią, że uśmiechniemy się.

Dzięki temu, że znamy swoją wartość, wiemy na co nas stać, możemy osiągać coraz więcej. Poczucie własnej wartości pomaga przetrwać trudne sytuacje w życiu.
Pamiętajmy: jesteśmy wartościowi i potrzebni, niezwykli i wyjątkowi! Zawsze myślimy o sobie pozytywnie i nie zrażamy się porażkami!

Zajęcia przygotowała i prowadziła Elżbieta Skrzypczyńska. Uczestnicy spotkania wspaniale współpracowali, wykazali się dużym zaangażowaniem i uwagą.

Tekst: Elżbieta Skrzypczyńska
Zdjęcia: Anna Glińska