Konkurs fotograficzny 2020 Moje Miasto – Grodków – ruszyły zapisy

0
Konkurs fotograficzny 2020 Moje Miasto – Grodków

Konkurs fotograficzny 2020 Moje Miasto – Grodków, którego organizatorem jest OKiR w Grodkowie, adresowany jest do wszystkich fotografujących, pragnących pochwalić się swoimi pracami. Dostępne są trzy kategorie, a więc każdy fotograf, znajdzie coś dla siebie.

Konkurs fotograficzny 2020 Moje Miasto – Grodków

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących – dzieci, młodzieży i dorosłych.


Zdjęcia tematycznie związane z miastem i gminą Grodków:

tematyka prac ARCHITEKTURA (budynek lub grupa budynków, niebanalne ujęcie zabytków miasta i gminy Grodków, detale architektoniczne, nowoczesne uchwycenie atmosfery miasta wraz z jej infrastrukturą),

LUDZIE (portret, grupa, zdjęcie całej postaci w korelacji z otoczeniem),

WYDARZENIA (zdjęcia fotoreportaże z miejskich imprez, uroczystości lub innych wydarzeń związanych z życiem miasta), NATURA (pejzaże, makro, pojedyncze elementy świata nieożywionego i ożywionego).

Prace można zgłaszać w kilku tematykach.

Do konkursu można zgłaszać do 10 zdjęć. Pliki powinny być w dużej rozdzielczości, tak, by można było wydrukować zdjęcia w formacie A4-A3. Termin: do dnia 22 maja 2020 r. O przyjęciu prac decyduje data wpłynięcia prac do OKiR.

Zdjęcia w formie elektronicznej należy przesłać mailowo na adres: konkursfoto.grodkow@gmail.com lub dostarczyć osobiście na adres organizatora: Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Kasztanowa 16, 49-200-Grodków.

Konkurs fotograficzny 2020 Moje Miasto – Grodków

Fotografie ocenia Jury powołane przez organizatora i jego decyzje są ostateczne. Organizatorom przysługuje prawo do innego podziału nagród. Komisja weźmie pod uwagę:


 a) walory artystyczne i estetyczne prac (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia),
 b) interpretacja i nawiązanie do tematu Konkursu (ciekawe i nietypowe ujęcie tematu),
 c) spełnienie wymogów formalnych.

Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbędzie się podczas oficjalnego otwarcia wystawy w dniu 17.06.2020r. o godz. 18.00 w sali kameralnej Domu Kultury, ul. Kasztanowa 16 w Grodkowie.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy i po odbiór nagród ale (jeśli laureat nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w otwarciu wystawy jest możliwość upoważnienia rodziny do odbioru nagrody lub odebrania jej osobiście w przeciągu tygodnia od daty otwarcia wystawy pokonkursowej).

Prace zakwalifikowane na wystawę zostaną wydrukowane na koszt organizatora. Zdjęcia w formie wydruków przygotowanych na wystawę będą własnością organizatora.

Należy się zapoznać z pełnym REGULAMINEM dostępnym na stronie organizatora  www.okir.pl oraz wypełnić kartę zgłoszenia wraz z RODO.