Opolski oddział ARiMR ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci

0

Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciech Komarzyński, zaprasza dzieci z województwa opolskiego do udziału w konkursie plastycznym. Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Violetta Porowska Poseł na Sejm RP.

Konkursu plastyczny ARiMR w Opolu realizowany jest pod nazwą: „Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka”. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej (dowolną techniką) przedstawiającej wieś. Praca powinna być w formacie A-4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i wczesnoszkolnym (7-9 lat), których opiekunowie poprawnie wypełnią i dostarczą dokumenty stanowiące załączniki do regulaminu.

Dyrektor Komarzyński podkreśla, iż celem Konkursu jest spopularyzowanie wiedzy o rolnictwie, zachęcanie do utrwalania wizerunku opolskiej wsi wśród dzieci. Konkurs trwa od dnia 7. kwietnia 2021 roku do dnia 7. maja 2021 roku.

Dodajmy, że udział w konkursie jest bezpłatny, a organizator przewidział nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I, II i III. O przyznaniu nagrody zdecyduje powołana komisja, która oceniać będzie atrakcyjność wykonania pracy – w tym zastosowaną technikę. Pamiętać trzeba, że każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/opolski.oddzial.regionalny.ARiMR/ (zwanej dalej “Fanpage”) oraz stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/opolski-or08/opolskie-wydarzenia.html – gdzie znaleźć można wszelkie niezbędne informacje, regulamin i załączniki.

  • Z nami dzieciaki nie będą się nudzić!” – zachęca do udziału Opolski Oddział Regionalny ARiMR.