„S-te-fe-k 2017”, czyli święto teatru w Ósemce

0

Do wieloletniej tradycji Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi należy Szkolny Festiwal Teatrów Klasowych „Stefek”. Imprezę zainicjował w 1990 r. Jacek Toporowski. Od wielu lat w maju stają w szranki teatralne wszystkie zespoły klasowe I – III szkoły podstawowej. Z roku na rok wzrasta poziom uczniowskich inscenizacji. Młodzi artyści zaskakują kreatywnością, rzemiosłem aktorskim i dojrzałością sceniczną.


„Stefki 2017” otworzyły – dyrektor szkoły Lucyna Bończak oraz wicedyrektor Iwona Kiesińska. 10 i 11 maja dzieci zaprezentowały przygotowane pod kierunkiem nauczycieli spektakle, kolejny raz udowadniając, że doskonale rozumieją istotę i funkcje teatru. Z łatwością tworzyły teatralną rzeczywistość i wprowadzały w nią widzów. Jeden rekwizyt sprawiał, że bez problemu przenosiły się z domu wdowy do sali tronowej w pałacu królewskim. Wystarczyły tekturowe pudła, zaciemniona scena i ubrani w czarne stroje aktorzy, żeby poczuć wręcz fizycznie piwniczny chłód i obecność ukrytych w zakamarkach „robaków”. Młodzi aktorzy zachowywali się na scenie bardzo swobodnie. Świetnie się bawili i zapraszali do zabawy widownię. Zachwycała gra aktorska, kostiumy oraz wokalna, choreograficzna i scenograficzna oprawa przedstawień.

Bardzo ważnym atutem dziecięcych prezentacji była warstwa dydaktyczna. Ze sceny płynęły wartościowe pouczenia – warto zdrowo się odżywiać i dbać o środowisko, a zamiast siedzieć przed telewizorem czy komputerem lepiej uprawiać sport lub czytać książki, np. wiersze Jana Brzechwy. Dorośli widzowie na pewno wzięli sobie do serca wniosek, ze lepsze efekty wychowawcze można osiągnąć spokojną, rzeczową rozmową niż krzykiem.

Jury w składzie: Paulina Rutowicz, Elżbieta Dudkowiak i Teresa Medyńska – Aporowicz, jak co roku, miało bardzo trudne zadanie. Każdy spektakl miał walory, które wyróżniały go spośród innych. Po burzliwych obradach ogłoszono werdykt.

Grand Prix „Stefek 2017” – kl. 1 „a” za spektakl „Co król jada na śniadanie”(wych. A. Pączek, D. Tobiasz)

I miejsce – kl. 3 „b” za spektakl „Cała naprzód z Brzechwą” (wych. D.Wojciechowska, K. Dubis) oraz kl. 2 „b” za spektakl „Rośnij zdrowo” (wych. A. Barcewicz, M. Łanocha)

II miejsce – kl. 3 „c” spektakl „Robaki” (wych. K. Kęśminowicz) oraz kl. 2 „a” za spektakl „Kopciuszek na zawodach” (wych. A. Górecka, Z. Marciniak)

III miejsce – kl. 3 „a” za spektakl „Rodzina Cudnalińskich” (wych. B. Bąkowska, B. Kosztowniak) oraz kl. 2 „c” za spektakl „W bajkowym świecie ekobohaterów” (wych. A. Krężel)

W kategorii: reżyseria

I miejsce – Dorota Wojciechowska, Karolina Dubis

II miejsce – Anna Pączek, Delfina Tobiasz

III miejsce – Anna Górecka, Zbigniew Marciniak

W kategorii: najlepsza rola żeńska

I miejsce – Lena Baran z kl. 2 „a”

II miejsce – Emilia Feruś z kl. 2 „b”

III miejsce – Karolina Micuła z kl. 3 „c”

W kategorii: najlepsza rola męska

I miejsce – Jakub Struzik z kl. 3 „a”

II miejsce – Tymoteusz Joniec z kl. 1 „a”

III miejsce – Aleksander Leśniowski – z kl. 3 „a”

Nagrodzone zespoły klasowe, indywidualni wykonawcy i nauczyciele otrzymali z rąk Zastępcy Burmistrza Brzegu Tomasza Witkowskiego pamiątkowe statuetki i dyplomy. Na wyróżnienie zasługują wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy potrafili dostrzec i umiejętnie wykorzystać predyspozycje i uzdolnienia dzieci, tworząc spektakle na profesjonalnym poziomie. Było to możliwe również dzięki zaangażowaniu rodziców i dziadków, którzy pomagali w przygotowaniu kostiumów i dekoracji. Nad całością tego niezwykłego przedsięwzięcia czuwał jak co roku koordynator niezastąpiony Zbigniew Marciniak. Przedstawienie nagrywał Andrzej Podgórski, a więc każdy będzie mógł nabyć płytkę ze spektaklami.

Rangę festiwalu podniosła obecność zacnych gości, reprezentujących władze lokalne, zaprzyjaźnione instytucje i placówki oświatowe, w osobach: Tomasza Witkowskiego, Barbary Mrowiec, Jana Pikora, Nadziei Nawrockiej, Aliny Chęcińskiej, Iwony Makarewicz, Katarzyny Kołodziejskiej, Emilii Świtoń, Magdaleny Kłody, Wioletty Wrębiak-Zięby, Jacka Toporowskiego i Artura Adasika.

Dwudniowe święto teatru w Ósemce zakończyło się. Aktorzy zeszli ze sceny, rozdano nagrody, widzowie opuścili widownię, ale pozostały wrażenia i refleksje. Tym samym wypełniona została kluczowa funkcja teatru, bo cytując J. Kulmową „teatr jest po to (…) żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie i już na zawsze w misce księżyc widzieć”.

Teresa Medyńska – Aporowicz