Świątniki 2015

0

W niewielkiej miejscowości, malowniczo położonej u stóp góry Ślęza – Świątniki k. Sobótki, w ubiegłą sobotę i niedzielę 12 -13 września odbyło się już V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich.


W tym roku uroczystości Honorowym Patronatem objął Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny, który celebrował mszę świętą w asyście księży z Polski i Ukrainy. Homilię w sobotę wygłosił ks. Wacław Kuriata z Mirkowa, kapelan Wołyńskich Zasłuczan. W niedzielę mszę świętą odprawił ks. dziekan Zbigniew Słobodecki, proboszcz miejscowej parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Nasławicach, zaś kazanie wygłosił ks. Waldemar Szlachta, proboszcz parafii św. Antoniego w Korcu, obwód rówieński na Ukrainie, przytaczając po góralsku (ks. Waldemar to rodowity góral urodzony w Zakopanem) słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas mszy świętej pod Wielką Krokwią w Zakopanem „ Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i w ten sposób przybliżać się do Chrystusa”. W dwudniowych uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście, poseł Michał Jaros oraz przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych województwa dolnośląskiego na czele z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim, Starostą Powiatu Wrocławskiego Romanem Potockim i byłym Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem. Wśród Wołynian znaleźli się mieszkańcy niemal z całej Polski, delegacje ze Szczecina, Pomorza, Warszawy, Ziemi Krakowskiej i duża grupa Kresowian z naszego powiatu brzeskiego na czele z organizatorem wyjazdu Julianem Jamrozem. Projekt współfinansowany przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatu Wrocławskiego uświetniły występy ( entuzjastycznie przyjęte ogromnymi brawami) zespołów w Ukrainy: Faustyna z Równego (pod przewodnictwem siostry Mateuszy), Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Artystycznej w Sarnach, Serpynok i kwartet Yaseny z Korca. V Międzynarodowego spotkania dokonał Honorowy Prezes Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu prof. Henryk Słowiński wspólnie z Prezesem Towarzystwa Jerzym Rudnickim. Profesor Słowiński przedstawił Testament Wołynia – Apel, w 70 rocznicę przymusowych wysiedleń z Kresów Rzeczypospolitej. W czasie V Międzynarodowych spotkań prowadzono również dyskusję na temat pielęgnowania tradycji i przekazania młodemu pokoleniu pamięci o relikwiach i ofiarach ludobójstwa na Kresach Wschodnich. W panelu dyskusyjnym głos zabrali: pisarz, autor wielu opowieści kresowych – Stanisław Srokowski, Aleksander Gleichgewicht – przewodniczący Gminy Żydowskiej we Wrocławiu. Należy wspomnieć, że podczas tegorocznych spotkań po raz pierwszy uczestniczyli zaproszeni przez organizatorów przedstawiciele Wołynian wyznania mojżeszowego. Świątniki gościły delegację Żydów z Wołynia na czele z Lidą Sustyk, przewodniczącą Gminy Żydowskiej w Sarnach na Ukrainie. Poza tym w dyskusji głos zabrali: Jerzy Mużyło – Prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie, Dziedzictwo i Pamięć ze Szczecina, Irena Bernacka – Prezes Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Lidzie, Waldemar Bocheński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z Warszawy. Niedziela poświęcona była pamięci 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Z tej też okazji odbył się Apel Pamięci i salwa honorowa kompani honorowej 10 Pułku Dowodzenia z Wrocławia (wystawiona przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu). W asyście kompanii honorowej, pocztów sztandarowych wielu dolnośląskich szkół i sztandaru 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, osłonięto Tablicę Pamięci Korpusu Ochrony Pogranicza. Poszczególne delegacje złożyły kwiaty i wieńce czcząc pamięć żołnierzy KOP. Uroczystość zakończył wspaniały pokaz Orkiestry Straży Granicznej. Jerzy Rudnicki kończąc uroczystość, cytując Piotra Szelągowkiego powiedział, „w myśl pięknych słów, których tyle usłyszałem z ust Niemców, Czechów, Holendrów, Ukraińca – powiem za nimi: pamiętając o ofiarach odbudujmy piękno tamtej krainy, krainy w której tak wiele narodów żyło w zgodzie – do czasu kiedy demon Zła zmącił umysły, i zasiał między nimi nienawiść. Odbudujmy tygiel narodów, pokażmy że to nie jest jeszcze stracone.
Otrzyjmy łzy nie bojąc się żądać sprawiedliwości- chociażby symbolicznej : Prawdy. W imię pamięci ofiar.” Do zobaczenia za rok.

Fotorelacja : www.brzeg24.pl
Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Szewczuk

Apel

My pokolenie II Rzeczpospolitej, które żyło i umierało dla niej ,, w 70 lat od zakończenia najstraszniej z wojen, w 70 rocznicę wygnania z rodzinnych domów zwracamy się do Was nasze dzieci, wnuki oraz wszyscy tutaj zebrani:

1.Stójcie na straży wartości, które nam przyświecały i dla których
żyli i ginęli nasi rodzice pod hasłem, który jest: „Bóg, Honor,
Ojczyzna”..

2. Bądźcie zawsze wierni pamięci o ofierze, którą złożyliśmy w czasie
II wojny światowej.

3. Przekazujcie pamięć o rodzinnym domu; kim jesteście i skąd
pochodzicie ,bo ten kto nie pamięta własnej przeszłości nie jest
godzien ani teraźniejszości ani przyszłości.

4. Nie zapominajcie o tych dzięki których ofierze krwi tutaj
jesteśmy, żołnierzach Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony
Pogranicza, Policji Państwowej, Samoobron kresowych wsi, 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i innych jednostek
Armii Krajowej, żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
i Ludowego Wojska Polskiego.

5. Upamiętniajcie ofiary ludobójstwa na Kresach w czasie II wojny
światowej, bo bez prawdy nigdy nie ma prawdziwego pojednania.

6. Pielęgnujcie i przekazujcie młodemu pokoleniu pamięć o
relikwiach domu naszego; dzwonach, obrazach, które z
narażeniem życia przywieźliśmy na te ziemie, bo każda z nich to
cząstka nas samych, naszych braci, matek sióstr i dziadów.

7. Pamiętajcie o braciach naszych którzy pozostali w Rosji,
na Białorusi, Ukrainie i Litwie oraz o pomocy dla nich.

8. Pamiętajcie o pomocy dla Kościoła na Wschodzie który nigdy nas
nie opuścił ponosząc za to ofiarę krwi.

9. Dziś mamy nowy dom, na nowej ziemi , dla niego wspólnie
musimy żyć i pracować, gdyż ciągle to ten sam dom, któremu na
imię Polska.

10. Wraz z nami odchodzi ostatnie pokolenie, za kilka lat nikogo z
Kresowian nie będzie wśród nas. Dźwigamy na swych barkach
dziedzictwo wieków. Dopóki żyjemy, przypominamy najlepiej i
najpiękniej jak możemy o Wielkiej Rzeczypospolitej. O dumie
narodowej i honorze. O godności narodu i prawdzie.

Świątniki 13 września 2015 roku

Zebrani na V Międzynarodowym Spotkaniu Miłośników Ziemi
Wołyńskiej i Kresów Wschodnich.