Apel w sprawie proboszczy z Prus Lwowskich

0

Częste były wizyty kresowiaków z Wrocławia, Brzegu, Dobrzynia, Szydłowic, czy Kruszyny w podlwowskiej wsi Jampil, dawne Prusy. Widziano zarośnięty do granic możliwości stary cmentarz, miejsce pochówku ich przodków i popadającą w ruinę kaplicę cmentarną. Nostalgia ogarnia nie tylko byłych mieszkańców, lecz wszystkich kresowian. Dlatego chcemy wyremontować kaplicę pogrzebową w Prusach k. Lwowa. W związku z tym nasz apel.


APEL

Zarząd Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu wraz z Towarzystwem Miłośników Prus Lwowskich w Brzegu zwracają się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, do członków rodzin księży, którzy utożsamiają się proboszczami parafii św. Bartłomieja Apostoła we wsi Prusy k. Lwowa, Archidiecezja Lwowska, Dekanat Lwów, o nawiązanie kontaktu z nami (tel. + 48 607 565 427) celem należytego uczczenia pamięci zmarłych i udokumentowania biografii księży sprawujących posługę duszpasterską w tej parafii. Prosimy o pomoc byłych parafian kościoła św. Bartłomieja w Prusach, którzy posiadają pamiątki rodzinne z tamtego okresu, akty urodzeń, stare fotografie pierwszokomunijne, by przekazywali te informacje pod wskazanym numerem telefonu. Sądzimy, że poprzez ten apel odnajdziemy rodziny księży; ks. imię ? Kowalski, ks. Feliks Tomaszewski 1807-1883, ks. Wincenty Bąkowski 1843-1904, ks. kanonik Jan Skurzak. Wymienieni są pochowani w kaplicy cmentarnej na dawnym cmentarzu parafialnym w Prusach, obecnie Jampil. O miejscowym pochówku świadczy pamiątkowa tablica umieszczona we wnętrzu tej neogotyckiej kaplicy.

Kaplica grobowa fundacji Jana Strzembosza z początku XIX wieku. Była to budowla budowana z cegły, tynkowana oraz z epitafiami fundatora (1736-1817). Po przeniesieniu doczesnych szczątków fundatora do miejscowości Lackie stała się kaplicą grzebalną zmarłych kapłanów.

W kaplicy znajdował się skromny ołtarz – na mensie ołtarzowej był umieszczony krzyż żelazny oraz mały krzyż mosiężny. Do bocznej ściany była przytwierdzona sygnaturka.

Obecnie kaplica jest w złym stanie technicznym, brak dachu, drzwi wejściowych oraz tablic. Z każdym dniem chyli się ku zupełnej ruinie.

Właścicielem gruntu do 1945 roku, na którym stoi kaplica, był syn Kornela Krzeczunowicza – Walerian. Fundatorem zaś Jan Strzemobosz w Woli Domajewskiej. Być może żyją potomkowie tych dwóch rodów? Prosimy, by odpowiedzieli na nasz apel.

Konto bankowe: 90 1940 1076 3071 3666 0000 0000. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy. Zaczynamy już w lutym 2016 roku.

Zarząd TMKK Wrocław Jerzy Rudnicki

Zarząd TMPL Brzeg Eugeniusz Szewczuk

Kaplica (2000 rok) apel w sprawie kaplicy w Prusach lwowskich brzeg24pl 1

Kaplica (2000 rok)

Kaplica (2015 rok) apel w sprawie kaplicy w Prusach lwowskich brzeg24pl 2

Kaplica (2015 rok)

Nagrobki na cmentarzu w Prusach apel w sprawie kaplicy w Prusach lwowskich brzeg24pl 3

Nagrobki na cmentarzu w Prusach

Pojedyncze groby na cmentarzu apel w sprawie kaplicy w Prusach lwowskich brzeg24pl 4

Pojedyncze groby na cmentarzu

Ściana przednia kaplicy apel w sprawie kaplicy w Prusach lwowskich brzeg24pl 5

Ściana przednia kaplicy

Wejście do kaplicy apel w sprawie kaplicy w Prusach lwowskich brzeg24pl 6

Wejście do kaplicy

Wstępne rozmowy na cmentarzu w Prusach z wójtem Jampila apel w sprawie kaplicy w Prusach lwowskich brzeg24pl 7

Wstępne rozmowy na cmentarzu w Prusach z wójtem Jampila

Zapalenie symbolicznych zniczy apel w sprawie kaplicy w Prusach lwowskich brzeg24pl 8

Zapalenie symbolicznych zniczy