Kwesta do puszek na brzeskim Cmentarzu Komunalnym.

0
kaplica w Prusach 2016 rok

W dniach 30.10. – 2.11.2016r. Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej Koło w Brzegu, organizuje na Cmentarzu Komunalnym w Brzegu publiczną zbiórkę pieniężną do puszek. Celem zbiórki jest ratowanie polskich mogił na cmentarzach kresowych, w tym przypadku na renowację cmentarza i kaplicy cmentarnej w dawnej polskiej wsi o nazwie Prusy k. Lwowa.


Na cmentarzu w Prusach stoi zniszczona neogotycka kaplica, w podziemiach której pochowani są proboszczowie tamtejszej parafii św. Bartłomieja Apostoła. O cmentarzu w Prusach pisaliśmy wielokrotnie na łamach naszego tygodnika. W 2011 roku w tamtejszym kościele, obecnie grekokatolickim, po 66 latach od momentu wypędzenia, ówczesny proboszcz parafii Szydłowice ks. dr Piotr Janusz odprawił mszę świętą w intencji zmarłych i pochowanych na miejscowym cmentarzu parafian. Kaplica wymaga natychmiastowego remontu, w przeciwnym razie ta przepiękna budowla stanie się bezużyteczną ruiną, cmentarz ulegnie zagładzie, a pamięć o przodkach i tamtejszych mieszkańcach ulegnie całkowitemu zapomnieniu. Nie chcemy do takiej sytuacji dopuścić. Dlatego organizujemy kwestę na ten zaszczytny cel.

W różańcu maryjnym „O zachowanie dziedzictwa narodowego”, część bolesna – napisano „ Zlej swoje światło na nasz naród, aby zrozumiał, że „Ojczyzna to jest nasze dziedzictwo oraz wynikający z niego stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, a jeszcze bardziej wartości i rozlicznych treści duchowych, jakie składają się na całą naszą kulturę. Dlatego racz dopomóc nam „spłacić ten wielki dług, jaki zaciągnęliśmy wobec dziedzictwa ducha, które zaczęło się już od „Bogarodzicy” Dopomóż nam pozostać wiernym temu dziedzictwu, uczynić je podstawą wychowania. Przechować to dziedzictwo. Pomnożyć to dziedzictwo oraz przekazać następnym pokoleniom… Pomóż zachować to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców, praojców, naszych rodzin i wspólnot” (wg św. Jana Pawła II). Panie błagamy Cię…

Organizatorem publicznej zbiórki (zgoda MSWiA Nr 2016/3638/OR) jest Przewodniczący Koła TMMK w Brzegu Eugeniusz Szewczuk. Kwestującymi będą członkowie i sympatycy Towarzystwa oraz woluntariusze, m.in. gimnazjaliści Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu. Liczymy na hojność mieszkańców Brzegu oraz licznych gości przybywających w tym czasie do brzeskiej nekropolii.

Jednocześnie ze zbiórką publiczną na brzeskim cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych, odbędą się kwesty na cele religijne na cmentarzach parafialnych w Dobrzyniu i Szydłowicach. Kwestującymi będą członkowie Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, Towarzystwa Miłośników Prus Lwowskich w Brzegu oraz liczni woluntariusze parafii Szydłowice z Dobrzynia i Szydłowic, reprezentujący ministrantów, miejscowych gimnazjalistów, członków rad parafialnych i sołeckich oraz strażaków, przy wydatnej pomocy sołtysów obu wsi, Pani Agaty Bednarz i Pana Stanisława Kowalkowskiego.

Wszyscy chętni, którzy chcą pomóc i stać się woluntariuszami podczas kwesty w Brzegu, proszeni są o kontakt z organizatorem zbiórki, tel. 607 565 427.