„ÓSEMKA” wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji jako najlepsza w województwie

0

W dniach 28-29 września 2017r nastąpiło podsumowanie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Pilotaż Progr4mowania”, wprowadzającego i sprawdzającego w praktyce szkolnej naukę programowania. Zespół konkursowy w MEN oceniający projekty związane z wdrożeniem programu wybrał jako jedyną w województwie opolskim Publiczną Szkołę Podstawową nr 8 w Brzegu do odebrania wyróżnienia za zrealizowana innowację.


Do ministerialnego programu zgłosiło się 1592 szkoły z całej Polski, w tym 59 z województwa opolskiego, które łącznie opracowało 1688 innowacji w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych. Autorką i realizatorką zwycięskiej szkolnej innowacji była pani Małgorzata Habrych – nauczycielka chemii i informatyki w PSP nr 8, która opracowała, zrealizowała w klasach IV-VI i udokumentowała w niezwykle ciekawy sposób innowację „Programuję z klasą” w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej filmikami i wytworem prac uczniowskich.

W uroczystości rozdania nagród i wyróżnień w hotelu Mercury w Warszawie uczestniczył Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, st. wizytatorzy OKO : Halina Pilarz i Piotr Łaba oraz dyrektor szkoły Lucyna Bończak i wyróżniona nauczycielka Małgorzata Habrych.

W tych dniach odbyły się również warsztaty dotyczące kodowania i programowania, które zainspirowały uczestniczki do rozwijania i doskonalenia umiejętności w tej dziedzinie u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

LB