Młodzi chemicy z Europy – projekt międzynarodowy

0

Uczniowie PSP5 w Brzegu  i  uczniowie z klas gimnazjalnych wraz z opiekunem panią Rentą Mesjasz uczestniczą w bieżącym roku szkolnym w projekcie międzynarodowym „European Young Chemists”


Jest to projekt naukowy, którego głównym celem jest umożliwienie uczniom przyswojenie wiedzy z nauk przyrodniczych w sposób doświadczalny. Swoją wiedzę osiągną poprzez zabawne i interesujące zajęcia.

Jednym z elementów projektu była wycieczka do Stacji uzdatniania Wody w Gierszowicach całkowicie sponsorowana przez PWiK w Brzegu. W wycieczce w dniu 05.12. 2017 r. uczestniczyli uczniowie z kółka chemicznego . Uczniowie zaobserwowali wszystkie etapy uzdatniania wody oraz wykonali proste doświadczenia z analizy wody.

W projekcie uczestniczą również uczniowie z Hiszpanii, Słowacji, Słowenii, Grecji, Włoch i Albanii.

Jest to okazja do wymiany doświadczeń, prezentacji swojego regionu, szkoły i kraju. Jest to również możliwość nawiązania współpracy ze szkołami partnerskimi.