O tolerancji na sesji naukowej WSHE

0
fot. WSHE

W 1995 roku UNESCO ustanowiło święto, które ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. To Dzień Tolerancji, którym uczyniono 16 listopada. Nie przypadkowo zatem, drugą połowę listopada wybrano na termin Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Tolerancja jako wartość w kulturze społecznej” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczna-Ekonomiczną w Brzegu.


Wydarzenie, zainicjowane przez panią rektor WSHE prof. zw. dr hab. Krystynę Ferenz, odbyło się dnia 24 listopada i stało się wspaniałą okazją do naukowego dyskursu, będącego odpowiedzią na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji, która przybiera wiele form, wpływając silnie na funkcjonowanie społeczne jednostek, bez względu na ich wiek. Taką szeroką perspektywę postrzegania problematyki przyjęto zarówno podczas sesji plenarnej, jak i pracy w sekcjach tematycznych. Zapewne dlatego sesję objęli patronatem honorowym: Arcybiskup dr Józef Kupny – Metropolita Wrocławski, Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Miasta Brzegu.

Pierwsza część konferencji, która odbyła się na Zamku Piastów Śląskich pod przewodnictwem profesorów WSHE: ks. prof. dra hab. Henryka Szelocha (Obojętność, tolerancja i akceptacja w życiu człowieka) oraz prof. dra hab. Mieczysława Kuriańskiego (Trójaspektowe pojęcie tolerancji), została uświetniona wystąpieniami gości: dr hab. Alicji Szerląg profesorki Uniwersytetu Wrocławskiego (Współczesna wielokulturowość i jej oblicza – szanse współistnienia na styku kultur) oraz prof. zw. dr hab. Stefanii Walasek z Uniwersytetu Wrocławskiego (Sąsiedzi czy obcy? Wybrane problemy funkcjonowania szkolnictwa dla mniejszości narodowych w II RP).

Obrady sesji kontynuowano w siedzibie WSHE przy ul. Piastowskiej 14 w zespołach podzielonych na trzy sekcje objęła trzy sekcje:
Sekcja 1 – Tolerancja jako problem edukacyjny; Moderatorem tej sekcji była dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, a udział w niej wzięli: dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Tolerancja jako problem edukacyjny), dr Aleksandra Aszkiełowicz WSHE (Różnice budują – projekt eksperymentu edukacyjnego), dr Aneta Ratajek WSHE (Definicja tolerancji w opiniach dzieci 6 i 7 letnich) i mgr Wojciech Ratajek WSHE (Sieć tolerancji – portale i projekty wspierające tolerancję i promowanie postaw równościowych).

Sekcja 2 – Akceptacja dla odmienności; Moderatorem tej sekcji była dr Ewelina Olszewska z WSHE, a wystąpienia prezentowali: dr Ewelina Olszewska WSHE (Rola tolerancji w readaptacji i reintegracji społecznej skazanych), dr Marek Jagusz WSHE (Paraolimpiada jako wyraz akceptacji dla odmienności) oraz mgr Maria Ćmikiewicz WSHE (Rozumienie „Innego” w relacjach socjoterapeutycznych)
Sekcja 3 – Tolerancja w życiu społecznym; Moderatorem tej sekcji była dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która prezentowała referat Tolerancja jako fundamentalna wartość i konieczność wychowania w rodzinie, inne wystąpienia tej sekcji prezentowali: prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz WSHE (Tolerancja w kulturze codzienności), dr Magdalena Wnuk-Olenicz WSHE (Młodzi wobec starszych i starsi wobec młodych), dr Krzysztof Zajdel WSHE (Relacje ojciec-córka w rodzinie romskiej na przykładzie działalności świetlicy środowiskowej).

Praca w sekcjach była twórcza, dynamiczna, przepełniona wymianą doświadczeń i spostrzeżeń, utrzymana w przyjaznej, pełnej akceptacji atmosferze, dzięki czemu umożliwiła sprecyzowanie wielu cennych refleksji pedagogicznych.

Sesja cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem, a sala muzyczna Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu pękała w szwach. Tak duża frekwencja zaskoczyła nawet samych organizatorów. Obrady i dyskusje z licznym i aktywnym udziałem studentów, trwały do godzin popołudniowych, ale w rzeczywistości zdominowały cały weekend, co potwierdzało wiele nawiązań (zwłaszcza ze strony studentów) do podejmowanej problematyki, również kolejnego dnia, podczas zajęć dydaktycznych w WSHE.

Takie emocje i zaangażowanie potwierdzają wagę i znaczenie konferencji i skłaniają do poświadczenia słuszności ponadczasowego stwierdzenia Helen Keller: „Najważniejszym z efektów edukacji jest tolerancja”.