„Piękna nasza Polska cała…” – koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

0
fot. II LO w Brzegu

11 grudnia 2018 r. zaproszeni uczniowie II LO w Brzegu uczestniczyli w wigilii żołnierskiej oraz świątecznym koncercie w 1. Brzeskim Pułku Saperów. To już po raz siódmy klasy mundurowe wzięły udział w bożonarodzeniowym spotkaniu opłatkowym. W uroczystości uczestniczyli żołnierze, pracownicy pułku, goście reprezentujący władze samorządowe, instytucje państwowe, organizacje kombatanckie, koła gospodyń wiejskich. Spotkanie bożonarodzeniowe odbyło się dzięki możliwości realizacji projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Spotkanie miało charakter świąteczny ale także upamiętniało 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


Uroczystość prowadziła Pani Renata Wojas (OODR Łosiów) i Pan kpt. Krzysztof Krawczyk ( Pułk Saperów). Już na początku spotkania występ zespołu Biedronki z Klubu Wojskowego stworzył świąteczną atmosferę. Gospodarz spotkania, Dowódca Pułku Saperów Pan płk Marek Golan wręczył byłemu Staroście Powiatu Brzeskiego – Panu Maciejowi Stefańskiemu w dowód uznania za wieloletnią pomoc, Odznakę Pamiątkową 1.psap. Pan Pułkownik zaznaczył, że to wyjątkowe wyróżnienie jest niezwykle rzadko przyznawane osobom cywilnym.

Po życzeniach świątecznych złożonych przez Gospodarza, Pana płk. Marka Golana nastąpił moment refleksji, modlitwy, odczytania słów z Pisma świętego przez kapelana wojskowego, dzielenia się opłatkiem, wzajemnych życzeń i kosztowania tradycyjnych polskich potraw wigilijnych.

Podczas wieczerzy ponad 400 osób (żołnierze i zaproszeni goście) śpiewało kolędy. W szczególny sposób zaznaczyli swoją obecność uczniowie oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, którzy wzięli udział w konkursie na „Bombkę z elementem wojskowym upamiętniającą 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. W kategorii młodzieży wyróżniono cennymi nagrodami prace uczniów II LO w Brzegu: Chmal Pauliny, Łyczaka Mateusza, Pawluk Oliwii, Piechowskiej Wiktorii. I miejsce w konkursie zdobyła Federenko Honorata.

Podczas koncertu Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wykonał piękne inscenizacje, różnorodne układy taneczne ze strojami z wielu epok, od czasów początków Państwa Polskiego aż po współczesne czasy. Występ zespołu zrobił na zebranych wielkie wrażenie.

Organizatorom spotkania Opolskiemu Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu „Teraz Wieś” oraz Dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów Panu płk. Markowi Golanowi społeczność II LO w Brzegu serdecznie dziękuje za wspólnie przeżyte piękne chwile biesiady bożonarodzeniowej oraz zachwycający występ Artystów upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorom i wszystkim Artystom życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia w gronie Rodziny i Przyjaciół a w Nowym Roku zdrowia i spełnienia marzeń.

Małgorzata Baranowska