Projekt Lego w PSP5 w Brzegu

0

Lekcje przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem języka niemieckiego. Roboty zmieniają nie tylko nasze życie zawodowe, ale także relacje społeczne i życie prywatne. Odpowiedzialność za przygotowanie uczniów na te przemiany spoczywa w dużej mierze na szkołach.         


Goethe-Institut w Warszawie, chcąc ułatwić szkołom podstawowym w Polsce realizację tego zadania, oferuje dwa programy wspierające nowoczesne lekcje przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem języka niemieckiego.

Od ponad 30 lat LEGO® Education we współpracy z pedagogami tworzy materiały dydaktyczne bazujące na klockach LEGO dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pozwalające połączyć naukę i zabawę. Produkty LEGO® Education pomagają nauczycielom prowadzić zorientowane na rozwój kompetencji lekcje języka niemieckiego, matematyki, biologii, techniki, informatyki i innych przedmiotów. Takie zajęcia pomagają uczniom zdobyć umiejętność pracy zespołowej, komunikacji czy rozwiązywania problemów.

W tym projekcie, skierowanym do klas szkoły podstawowej, wykorzystywane są zestawy LEGO Mindstorms Education EV3. Zaletą tych systemów jest fakt, że zachęcają do zabawy i eksperymentowania, co z kolei motywuje uczniów do rozwiązywania zadań i problemów na lekcji – samodzielnie lub według wskazówek nauczyciela. Zestawy EV3 pozwalają także połączyć technikę, fizykę i informatykę z nauką języka niemieckiego.

W naszej szkole w projekcie uczestniczą klasy  8b oraz 5d, jako rozwinięcie projektu CLIL, pod czujnym okiem wychowawców i nauczycieli przedmiotów ścisłych.

Dziękujemy Panu Christophowi Mohr z Instytutu Goethego w Warszawie oraz Pani Agnieszce Hołomejko za nieocenioną pomoc przy realizacji projektu.

Uczniowie klas realizujących projekt