Ogólnopolski sukces literacki

0

„…aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa […]”
Juliusz Słowacki


Emilia Duszeńko z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Brzegu (opiekun Beata Rudyk) została Finalistką w Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Nagrodę Giętkiego Pióra. Kolejne etapy konkursu odwoływały się do utworów Zbigniewa Herberta w taki sposób, by uczniowie mogli wyrazić swoje emocje oraz sięgnąć do własnych doświadczeń. Konkurs składał się z trzech etapów – pisanie eseju, noweli i scenariusza spektaklu na podstawie wiersza „Pan Cogito”.

Emilka wykazała się niezwykłą pomysłowością, kreatywnością i talentem pisarskim na wszystkich etapach. Redagując scenariusz pt. „Primus Inter Pares” na podstawie wybranego przez siebie wiersza „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta, wywalczyła piórem zaszczytne piąte miejsce w kraju.

8 grudnia 2018 r. w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie miała miejsce Uroczysta Gala Finałowa, w której Emilka z powodu choroby nie mogła osobiście wziąć udziału. Za swą wytrwałą i solidną pracę otrzymała: pamiątkowy dyplom, nagrodę rzeczową oraz antologię najlepszych utworów literackich uczestników konkursu, w której znalazły się również jej publikacje konkursowe. „Za mądrą pracę wychowawczą i edukacyjną na rzecz młodzieży” przyznano także dyplom dla PSP nr 1.

Warto wspomnieć, że w chwili rozpoczęcia konkursu Emilka była w klasie siódmej, a większość uczestników to reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych. Zatem przed naszą pisarką otwarta droga do kolejnych sukcesów. Gratulujemy talentu i życzymy powodzenia na polu literackim.

Beata Rudyk