W Brzegu rusza nabór do przedszkoli i szkół na rok 2019/2020

0
nabór do szkół
fot. brpd.gov.pl

Od 13 lutego br. można składać wnioski o przyjęcie dzieci do brzeskich szkół podstawowych. Niespełna dwa tygodnie później (26 lutego) rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli. Jak informuje brzeski magistrat, wnioski można składać drogą elektroniczną lub na specjalnych drukach pobranych w placówkach edukacyjnych. 


W pierwszej kolejności do klas pierwszych szkół podstawowych będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Wobec tych uczniów nie będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne, a rodzice tych dzieci muszą jedynie wypełnić i złożyć „Zgłoszenie kandydata do szkoły”. Kandydaci do klas pierwszych spoza swojego obwodu będą przyjmowani na podstawie liczby punktów w zależności od spełnionych kryteriów. Wnioski o przyjęcie należy składać do 1 marca do godz. 15:00. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 26 marca 2019 r.

Nabór dzieci do przedszkoli rozpocznie się 26 lutego i potrwa do 14 marca. Wnioski można składać identycznie jak w przypadku szkół, a więc drogą elektroniczną na stronie internetowej brzeg.przedszkola.vnabor.pl lub standardowo na druku pobranym w dowolnej placówce przedszkolnej.

– „Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 3 przedszkoli, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami” – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta w Brzegu.

4 kwietnia br. komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranych przedszkoli. Więcej informacji o harmonogramie naborów, kryteriów i granicach obwodów można znaleźć na stronie internetowej: https://brzeg.pl/aktualnosci/75055-nabor-do-brzeskich-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-na-rok-2019-2020/