ZSZ nr 1 w Brzegu na Regionalnym Kongresie Zawodowym

0
fot. Szkoła

W piątek (1 marca), dyrektor szkoły Łukasz Denys wraz z grupą nauczycieli i uczniów wzięli udział w Regionalnym Kongresie Zawodowym, na którym spotkały się szkoły zawodowe z całego województwa, lokalni i regionalni pracodawcy, a także przedstawiciele samorządów i organów prowadzących szkoły oraz środowiska związane z kształceniem branżowym i technicznym. Kongres ma na celu pokazanie ogromnego potencjału szkół technicznych i zawodowych, wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy między szkołami a pracodawcami.


Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu przygotowali własne stoisko, które odwiedziła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Dyrektor placówki został z kolei zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym. Łukasza Denys zreferował stosowanie dobrych praktyki dla szkół w zakresie współpracy z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego na przykładzie szkoły przy ul. Słowiańskiej w Brzegu.

Dyrektor ZSZ nr 1 przedstawił nowe rozwiązania w zarządzaniu szkołą, co przekłada się na zwiększenie wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego. Dzięki tym działaniom szkolnictwo może dopasować się do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż, a także przygotować zmiany programowe i organizacyjne, które poprawiają jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

Warto zaznaczyć, że ZSZ nr 1 w Brzegu może pochwalić się licznymi interesariuszami zewnętrznymi, jak koncerny energetyczne, przedsiębiorstwa branży spożywczej, mechanicznej, elektrycznej, hotelarskiej, Izbę Rzemieślniczą w Opolu, Cechy Rzemiosł i Przedsiębiorczości oraz partnera naukowego tj. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego kształcącego studentów na kierunku studiów o profilu praktycznym – Obsługa Biznesu.

Dodajmy, że podczas piątkowego Regionalnego Kongresu Zawodowego dyrektor szkoły podpisał list intencyjny z przedstawicielem grodkowskiej firmy Grodcono. W roku szkolnym 2019/20 przedsiębiorstwo obejmie swoim patronatem uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk, technik informatyk i technik technologii żywności oraz w szkole Branżowej I Stopnia. Dzięki tej współpracy młodzież weźmie udział w wizytach studyjnych u pracodawcy i będzie realizowała wspólne projekty badawcze.