,,Piątka” znów zwycięża

0

03.04.2019 w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu odbył się konkurs historyczny pn. „Od morza do morza – historia Polski i Litwy pod rządami Jagiellonów”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu brzeskiego, a jego celem było m.in. szerzenie wiedzy historycznej.


Wśród uczestników konkursu znaleźli się uczniowie reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Brzegu: Rafał Ejsmont, Szymon Kowalski i Piotr Staśkiewicz, którzy przybyli do I LO wraz z ich opiekunem – nauczycielem historii Pawłem Kożuchowskim. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Jego uczestnicy wykazali się poziomem porównywalnym z wiedzą akademicką. Uczniowie PSP nr 5 w Brzegu okazali się zwycięzcami konkursu: Rafał Ejsmont zajął I miejsce, a Szymon Kowalski zajął IV miejsce.

Paweł Kożuchowski