Pierwsza edycja Edukacji Wojskowej pomyślnie zakończona!

0
fot. materiały prasowe II LO w Brzegu

Sukces kadetów II LO w Brzegu – I edycja „Pilotażowego programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Kadeci klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu po trzyletniej edukacji otrzymali Certyfikaty ukończenia nauki przedmiotu Edukacja Wojskowa w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Certyfikaty zostały wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.


W kwietniu 2019 roku zakończono I edycję szkolenia a już czerwcu 2019 r. do egzaminów z Edukacji Wojskowej przystąpiła kolejna grupa (II edycja). Aktualnie uczniowie klasy pierwszej przygotowują się do rozpoczęcia we wrześniu III edycji EW.

Szkolenie kadetów II edycji z Edukacji Wojskowej trwało cały rok szkolny 2018/2019. Pod koniec roku młodzież uczestniczyła w szkoleniowym obozie wojskowym (13.06.2019 – 18.06.2019) zorganizowanym przez 1. Brzeski Pułk Saperów. Szkolenie z EW trwające kilka dni obejmowało min. zagadnienia: strzelectwo ( wybór miejsca i przygotowanie stanowiska ogniowego, ćwiczenia na trenażerach), terenoznawstwo, taktykę (działania taktyczne z wykorzystaniem pojazdów bojowych), rozpoznanie wojskowe, obronę przed bronią masowego rażenia, szkolenie inżynieryjno – saperskie (ustawianie pojedynczej miny przeciwpancernej, maskowanie ludzi i uzbrojenia). Żołnierze prowadzący zajęcia pod dowództwem Pani ppor. Małgorzaty Nowakowskiej w przystępny sposób zapoznali uczniów z najtrudniejszymi zagadnieniami. Odbyły się też zgodnie z planem pierwsze egzaminy z teorii i praktyki. Efektem pracy żołnierzy i kadetów były pozytywnie zdane egzaminy.

Żołnierze zadbali też o dobre samopoczucie młodzieży i satysfakcjonujące wyniki szkolenia.
Duże tempo pracy na obozie, przestrzeganie BHP i różnorodność zagadnień wymagało dyscypliny, wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudów i koncentracji zarówno ze strony kadetów jak i żołnierzy. Doceniamy i dziękujemy.

Żołnierze ucząc i wychowując uświadomili młodzieży ponadczasowość słów Zbigniewa Herberta patrona naszej szkoły: „Ignorancja ma skrzydła orła i wzrok sowy…”. Warto o tym pamiętać (nie lekceważyć obowiązków, nie ignorować wroga).

Uczniowie i opiekunka klas mundurowych Małgorzata Baranowska serdecznie dziękują Żołnierzom pracującym z nami i dla nas.

Małgorzata Baranowska