Nowe pracownie zawodowe na „Słowiańskiej” 

0

10 października 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie pracowni: gastronomicznej, turystycznej oraz obsługi hotelowej „jednostka mieszkalna”. Uroczystość uświetnili przedstawiciele władz powiatu i miasta: Pan Jacek Monkiewicz Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Miasta Brzeg Pan Jerzy Wrębiak, Pani Monika Jurek Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Opolu, Pani Anetta Zych-Rzepecka Naczelnik Wydziału Oświaty w Brzegu, oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą: Izba Rzemieślnicza w Opolu, Opolska Izba Gospodarcza Brzeg-Namysłów, TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Opolu , Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, PKP Cargo Tarnowskie Góry, Państwowa Straż Pożarna, MANPOWER, BUD-OKA.


Pracownia hotelarska oraz wyposażenie dla pracowni turystycznej zrealizowano w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach działań 10.4 RPO WO 2014-2020. Natomiast doposażenie w sprzęt pracowni gastronomicznej otrzymała szkoła dzięki Regionalnemu Zespołowi Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownia hotelarska mieści się w Schronisku Młodzieżowym przy ul. Wyszyńskiego w Brzegu obejmuje: jednostkę mieszkalną jednoosobową typu single (jedno pojedyncze łóżko), węzeł higieniczno-sanitarny oraz małą salkę konferencyjną.

Na co dzień pracownia wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia praktycznego dla technika hotelarstwa (obsługa konsumenta, techniki pracy w hotelarstwie). W warunkach zbliżonych do rzeczywistych uczniowie będą zgłębiać tajniki wiedzy hotelarskiej, wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji, przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości, przygotowywać stoły do zorganizowania różnego rodzaju przyjęć. Druga z pracowni to sala symulacyjno-dydaktyczna dla technika obsługi turystycznej, która wyglądem przypomina prawdziwe biuro turystyczne. Zostało zakupione specjalistyczne wyposażenie, w tym: dwa laptopy, drukarki, rzutnik oraz Flipchart, sprzęt multimedialny i biurowy.

Pracownia gastronomiczna została wyposażona w nowoczesny specjalistyczny sprzęt oraz pomoce naukowe, o parametrach odpowiadających najnowszym standardom obowiązującym na rynku usług gastronomicznych. Wszystkie 3 pracownie zostały przeznaczone do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. Dzięki ich powstaniu szkoła umożliwia zdobycie kwalifikacji, uprawnień zawodowych młodzieży. Zajęciach w takich pracowniach zbliżają bardzo do rzeczywistych warunków pracy. Bardzo dziękujemy Brzeskiemu Centrum Podróży Magellan, hotelowi De Silva z Opola, Biurowi Podróży ITAKA za otrzymane materiały promocyjne i dydaktyczne do pracowni turystycznej i hotelarskiej.

Rzecznik Prasowy ZSZ nr 1 mgr Joanna Łyczkowska