Technikum Elektryczne ZSZ nr 1 pod patronatem firmy Tauron

0

W dniu 10 października podczas uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela i inauguracji pracowni zawodowych zostało podpisane porozumienie z Panem Dyrektorem Piotrem Apollo przedstawicielem Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Starostą Powiatu Brzeskiego Panem Jackiem Monkiewiczem i Panem Łukaszem Denys Dyrektorem ZSZ nr 1 w Brzegu dot. objęcia już od roku szkolnego 2019-2020 patronatem klasy pierwszej Technikum Elektrycznego.


Dzięki klasie patronackiej uczniowie będą między innymi: kształcić się pod okiem fachowców ze swojej branży, odwiedzać zakład pracy, odbywać staże i praktyki, brać udział w prelekcjach i warsztatach tematycznych, otrzymywać stypendium za najlepsze wyniki w przedmiotach zawodowych, stypendia socjalne dla wybranych uczniów Klasy Patronackiej w trudnej sytuacji finansowej na zasadach określonych wedle uznania Spółki, pod warunkiem, że w danym roku szkolnym Spółka będzie dysponowała budżetem na ten cel.

Na rynku pracy brakuje techników elektryków. Bardzo ważnym w obszarze szkolnictwa zawodowego jest włączenie w proces nauki różnych zawodów pracodawców. Pracodawcy najlepiej wiedzą, jakich potrzebują pracowników.

tekst i fot. ZSZ nr 1