Praktyki on-line? Tylko na Słowiańskiej!

0
fot. Szkoła

W tym roku szkolnym odbycie praktyk zawodowych dla technikum w warunkach rzeczywistych okazało się niemożliwym. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów w ZSZ nr 1 w Brzegu postanowiono przygotować praktyki w sposób bardzo nowatorski.


Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji praktyki można zaliczyć na podstawie staży zawodowych zrealizowanych w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy” i z takiej możliwości skorzystała część naszych uczniów. Pozostali mogli realizować praktyki poprzez projekty edukacyjne lub symulację wirtualnych przedsiębiorstw.

W zawodzie technik elektryk praktyka zdalna będzie realizowana ze współudziałem pracodawcy – firmy EL-SOL Instalacje reprezentowanej przez pana Roberta Szlachcikowskiego. Projekt dla elektryków opracował nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych pan Maciej Regimowicz wraz z właścicielem firmy.

W zawodzie technik hotelarstwa, klasy: druga i trzecia odbywają zdalne praktyki w Schronisku Młodzieżowym. Prowadzi je pracownik schroniska pani Małgorzata Jabłońska we współpracy z nauczycielem przedmiotów zawodowych hotelarskich panią Joanną Łyczkowską.
Z możliwości symulacji wirtualnych przedsiębiorstw „Branżowe Symulacje Biznesowe” korzystać będą uczniowie technikum: handlowego, informatycznego, obsługi turystycznej oraz żywienia i usług gastronomicznych. W ramach symulacji praktykanci podejmują realne decyzje biznesowe, zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem; doświadczając biznesu m.in.: tworzą stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalają ceny.

Technik obsługi turystycznej pod opieką pani Marty Żyłczyńskiej, nauczyciela przedmiotów zawodowych turystycznych, w czasie praktyk otwiera biuro podróży z pełną sprzedażą wakacji w Europie, obozów młodzieżowych, wczasów i wycieczek do stolic europejskich.
Restaurację dla klasy 2g technikum żywienia i usług gastronomicznych prowadzi pani Martyna Janas, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych. Sklep elektroniczny dla technika handlowca otworzyła razem z uczniami pani Małgorzata Grzyb, nauczyciel przedmiotów handlowych.

Wirtualny punkt serwisu IT świadczący usługi: naprawa oprogramowania i sprzętów, instalacje sterowników, konfiguracja sieci czy tworzenie stron www, prowadzą dla dwóch grup informatyków pani Beata Dylak i pan Marek Pruciak, nauczyciele przedmiotów informatycznych.
Branżowe Symulacje Biznesowe składają się z 12 etapów od założenia przedsiębiorstwa, aż do uzyskania przez firmę zysków. W ramach symulacji uczniowie stają się Projekt Menadżerami i podejmują realistyczne decyzje związane z prowadzeniem firmy, zdobywają wiedzę i umiejętności podczas wirtualnej rozgrywki związanej ze swoja branżą.

Przygotowania do zdalnych praktyk poprzedziło szkolenie trenerów wirtualnych firm, w którym wzięli udział nauczyciele prowadzący praktyki oraz p.o. dyrektora szkoły pani Wioletta Frankiewicz i pani wicedyrektor Arleta Janik.