Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1 w Brzegu

0
fot. Szkoła

W poniedziałek, 7 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu.


Na wstępie głos zabrała Pani dyrektor Dorota Majewska, która podziękowała władzom miasta za zaangażowanie i starania o środki finansowe z Ministerstwa Sportu, dzięki czemu udało się stworzyć przy najstarszej szkole w mieście nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks sportowy. Na ręce Burmistrza Pani Dyrektor wręczyła pamiątkową grafikę.


Następnie Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak w swoim przemówieniu nawiązał do tradycji ogródków jordanowskich, które stwarzały dzieciom i młodzieży warunki sprzyjające rozwojowi fizycznemu i społecznemu. Nie krył również radości z faktu, że ostatnie z boisk przy brzeskich szkołach zostało odnowione i stanowić będzie doskonałą bazę do rozwijania sportowych pasji. Na ręce Pani Dyrektor oraz przedstawicieli społeczności uczniowskiej wręczony został sprzęt sportowy, który na pewno przyda się na nowym boisku.


Po oficjalnych przemówieniach Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wraz z Dyrektor PSP nr 1 Panią Dorotą Majewską, właścicielem firmy „PAYLAND” Piotrem Jarząbkiem, przedstawicielem Rady Rodziców Panem Mariuszem Chodnickim oraz księdzem Dawidem Czarnowskim dokonali przecięcia wstęgi, tym samym uroczyście otworzyli nowy obiekt sportowy przy ulicy Chrobrego 13.


W programie nie mogło zabraknąć konkurencji sportowej. Zaproszeni goście wykonali symboliczne strzały na bramkę, w której stanął ksiądz Czarnowski. Królem strzelców okazał się Pan Piotr Jarząbek.


Na zakończenie nastąpiło poświęcenie wyremontowanego kompleksu sportowego.


Nad oprawą artystyczną czuwały Pani Martyna Kwiatkowska oraz Pani Marta Oczko. Pięknie zaprezentowały się uczennice młodszych klas, których układy choreograficzne potwierdziły słowa Pana Burmistrza: „ W zdrowym ciele – zdrowy duch”.


Burmistrz Brzegu oraz Pani Dyrektor PSP nr 1 skierowali gorący apel do wszystkich użytkowników nowego boiska o to, aby dbali o stan techniczny urządzeń sportowych, nie zaśmiecali placu zabaw i reagowali na niewłaściwe zachowania, jeśli są ich świadkami. Dbajmy o ten nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny z myślą, że powinien on służyć nam przez długie lata, a przebywanie na nim niech będzie dla wszystkich prawdziwą przyjemnością oraz miejscem rozwijania pasji i realizowania marzeń.


Przyszłym pokoleniom brzeskiej „Jedynki” korzystającym z nowego obiektu dedykujemy słowa Deana Karnazesa, amerykańskiego biegacza: „Daj się czemuś pochłonąć bez reszty, włóż całe serce, doskonal się i ćwicz, nigdy się nie poddawaj – właśnie na tym polega spełnienie. To jest prawdziwy sukces.” 

Agnieszka Suska